Commissie Belangenbehartiging

De commissie Belangenbehartiging zet zich in voor meer acceptatie en begrip voor fibromyalgie en behartigt onze belangen bij o.a. de doelgroepen: arbodiensten, overheden, verzekeraars en het UWV.

1) Huisartsen en Reumatologen

Via de fibromyalgielijn en social media bereiken ons berichten, dat leden/patiënten met fibromyalgie, problemen hebben bij de huisarts en/of reumatoloog om de fibromyalgie als chronische aandoening te behandelen. Met name sommige huisartsen doen dit af als “fibromyalgie is geen erkende ziekte”.

Wij als CBB willen bij deze dan ook graag weten of er onder de leden/patiënten mensen zijn die dezelfde ervaring hebben en ook willen we graag weten of een doorverwijzing naar de reumatoloog op weerstanden stuit bij de huisarts. Ook willen we graag weten hoe een reumatoloog met fibromyalgie omgaat en hoe de behandeling verder verloopt, zoals een doorverwijzing naar een fysiotherapeut of een andere instantie.

Uw reacties ziet de CBB dan ook graag tegemoet. Met deze reacties zoekt de CBB dan contact zoeken met zowel de Landelijke Huisartsen Vereniging als de Vereniging van Reumatologen. Uw reacties graag naar cbb@fesinfo.nl 

2) WMO en Gemeenten

Het tweede speerpunt is de toepassing door gemeenten van de WMO en de participatiewet. Hierover komen steeds meer signalen binnen, dat mensen tegen een muur oplopen. Ook krijgen steeds meer jongeren met een WAJONG uitkering te maken met de participatiewet en de toepassing daarvan. Bij ons komen steeds meer jongeren voor die fibromyalgie hebben. Ook van hen willen we graag hun ervaringen weten. Ook andere klachten die over uw gemeente gaan zijn welkom.
Uw reactie in dit geval naar het volgende e-mailadres: cbb-wmo@fesinfo.nl 

3) Arbodiensten

De CBB vraagt aan mensen die positieve of negatieve ervaringen hebben met de Arbodienst en zijn of haar werkgever deze aan de door te geven. Landelijk komen er namelijk van diverse kanten klachten binnen bij vooral Ieder(in) over de Arbodiensten maar ook over de werkgevers.

De CBB denkt dat dit ook weleens het geval zou kunnen zijn bij mensen die fibromyalgie hebben en geen gehoor vinden bij de arboarts c.q. de werkgever. Ook zou de CBB graag willen weten of men het gevoel heeft dat de arboarts vooral namens de werkgever zijn werkzaamheden verricht. Het gaat hier dus niet om klachten die het UWV betreffen.
Uw reactie graag en uitsluitend naar het volgende e-mailadres: cbb-arbo@fesinfo.nl 

 

4) Voor het UWV

Na een periode van betrekkelijke rust komen er toch weer via onder andere de fibromyalgielijn en het CBB lid Arno van Deuzen klachten over de UWV binnen. Reden genoeg dus voor de CBB om er bij het UWV bovenop te blijven zitten en te wijzen op de afspraken die zijn gemaakt. Een belangrijk punt in deze afspraak is, “Investeren in kennis, nogmaals toetsen of er voldoende kennis over fibromyalgie bij de verzekeringsartsen aanwezig is en waar nodig deze aan te vullen”.

Heeft u klachten over het UWV (ook vragen over herkeuring): cbb-uwv@fesinfo.nl 

5) Fysiotherapeuten

Tot slot  bereiken ons berichten, dat uw fysiotherapeut plotseling geen contract meer heeft met de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten. Als u dit probleem ook hebt ondervonden dan kunt u rechtstreeks mailen naar: fysio@fesinfo.nl De CBB heeft al contact gehad met het KNGF, maar dat gaat nog niet zoals wij het graag willen.

Naast deze speerpunten zet de Commissie Belangenbehartiging zich natuurlijk ook in m.b.t. andere zaken en klachten die binnenkomen. Voor overige zaken kunt u mailen naar het algemene emailadres: cbb@fesinfo.nl 

 

Nieuwsberichten in 2019 over de Commissie Belangenbehartiging

Kennisbouwstenen chronische ziekte/pijn staan online 

CBB in gesprek met VNG over WMO bij gemeenten

CBB in gesprek met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

De CBB boekt vooruitgang op speerpunt fysiotherapie

Speerpunten CBB voor 2019

CBB trekt weer bij het UWV en het NHG aan de bel.

 

F.E.S. doet méér

  • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
  • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
  • 6x per jaar het FES magazine in de bus
  • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging