Nieuws

Terug

Bezorgdheid over steeds lagere tarieven voor pgb zorg

– 03 april 2019
  • Persoonsgebonden Budget

Minder administratieve rompslomp en reële tarieven pgb. Hiervoor pleiten MantelzorgNL en Per Saldo in een position paper dat ze op 2 april aan de vaste Kamercommissie van VWS aanboden.

Ook uiten zij hun zorgen over de invoering van de 'Symbolisch lage vergoeding' voor onder andere mantelzorgers die geïndiceerde zorg leveren vanuit een pgb. MantelzorgNL en Per Saldo laten in de position paper de waarde van het pgb voor budgethouders en hun mantelzorgers zien en de knelpunten die er nog altijd zijn.
Donderdag 4 april spreekt de Tweede Kamer over het persoonsgebonden budget (pgb) én de gevolgen voor mantelzorgers. 

Verlaging tarieven
MantelzorgNL en Per Saldo maken zich zorgen over verlaging van tarieven omdat budgethouders steeds moeilijker mensen kunnen vinden die hen zorg en ondersteuning willen geven. En waar het alternatief dan is om mantelzorgers in te zetten voor geïndiceerde zorg, worden ook daar maatregelen genomen die dit lijken te ontmoedigen. Zoals met de invoering van een 'symbolisch lage vergoeding' voor pgb houders in de Wmo. Deze vergoeding van maximaal €141,- per maand wordt per 1 mei 2019 ingevoerd. Idee hierachter is dat de budgethouder hulp in kan schakelen vanuit het informele netwerk zonder het aangaan van een zorgovereenkomst waarbij het minimumloon uitbetaald wordt.

Onduidelijk
Volgens MantelzorgNL en Per Saldo is het nog onduidelijk is wat dit betekent voor budgethouders en hun mantelzorgers. Behouden zij het recht om een minimumloon uitgekeerd te krijgen of ontvangen zij slechts een symbolisch lage vergoeding? Ook voor de groep die hiervoor op dit moment nog is uitgezonderd, wordt deze uitzonderingspositie per 1 mei opgeheven. Vanaf die datum zijn er voor mantelzorgers twee mogelijkheden: een minimumloon, een 'symbolisch lage vergoeding'.

Lees verder op https://mantelzorg.nl/artikel/bezorgdheid-over-steeds-lagere-tarieven-voor-pgb-zorg en https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/01/kwart-krijgt-te-weinig-pgb-om-zorgverlener-te-betalen-a3955402

Bron: MantelzorgNL

 

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact