Nieuws

Terug

Burgers krijgen geen passende zorg

– 17 mei 2018
  • ombudsman

Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers werken nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders. Dit constateert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn recent rapport ‘Zorgen voor burgers’.

 

 

Meer dan een jaar geleden wees de ombudsman al op knelpunten die burgers ervaren als zij voor zorg aankloppen bij de overheid. Een paar voorbeelden: het is niet altijd duidelijk bij welke instantie je een zorgaanvraag moeten indienen, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, instanties wijzen burgers niet op onafhankelijke cliëntondersteuning. Je zorg zorg stopt voortijdig en je verdrinkt in bureaucratische rompslomp zoals overbodige (her)indicaties en te veel formulieren. Op papier lijkt het allemaal goed geregeld maar in de praktijk zijn drempels te hoog, regels te complex en vallen mensen buiten de boot.

Hokjesdenken

Van Zutphen: "Dat hokjesdenken blijft de toegang tot zorg belemmeren. Instanties missen vaak nog wat burgers echt nodig hebben in hun situatie. Burgers krijgen hierdoor geen passende zorg. Dit is al veel te lang het geval, het kan en moet nu snel beter." De ombudsman ziet drie oplossingen om de door hem geanalyseerde knelpunten aan te pakken. Het ministerie van VWS gaat hiermee met betrokken instanties aan de slag.

 

Oplossingen en afspraken

De Nationale ombudsman wil snel en concreet actie om de knelpunten op te lossen die de toegang tot zorg voor burgers belemmeren. Als oplossingen voor de betrokken instanties ziet hij dit:

  • Werk integraal en multidisciplinair en verwijs burgers warm door
  • Zorg voor een overbruggingsbudget in situaties waarin het niet direct duidelijk is welke zorgwet of financiering van toepassing is.
  • Zet de uitvoering centraal en investeer in scholing en methodiekontwikkeling. Maak moeilijke gevallen bespreekbaar, escaleer indien nodig en leer ervan.

 

Deze oplossingen heeft de ombudsman op 25 april jl. besproken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Deze organisaties gaan met de voorgestelde oplossingen aan de slag. Dit najaar zit de Nationale ombudsman opnieuw met hen aan tafel over de stand van zaken.

 

[Bron: www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018]

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact