Nieuws

Terug

CBB in gesprek met KNGF

– 02 maart 2019
  • CBB/FES

Afgelopen woensdag 27 februari hebben Marleen Smit en Jaap Gönning van de CBB een gesprek gehad met Floris Vels en Hans Redeker van het KNGF.

Aanleiding voor dit gesprek was, dat de CBB (Commissie Belangenbehartiging) verontrustende berichten hadden bereikt dat verschillende fysiotherapeuten geen contracten meer hadden met zorgverzekeraars waardoor mensen met fibromyalgie, die baat hebben bij fysiotherapie, op zoek moesten naar een andere zorgverzekeraar of anders de fysiotherapie zelf te moeten gaan betalen. Ook kwamen er bij de CBB klachten binnen dat vanuit de aanvullende verzekering steeds minder behandelingen werden vergoed of dat patiënten een duurdere aanvullende verzekering moesten gaan afsluiten.

Ook heeft de CBB opnieuw een lans gebroken om de fysiotherapie voor fibromyalgie patiënten weer op te nemen in het basispakket en het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) gevraagd om ons daarbij te ondersteunen en te adviseren.

De problemen rond de contracten werden door beide heren onderschreven. Echter begrijpen zij ook de dilemma’s waar fysiotherapeuten tegen aan lopen bij de eisen die gesteld worden door de verzekeraars. Als de therapeut deze niet acceptabel vindt kan er gekozen worden om het contract niet te sluiten. Het KNGF is van mening dat dit onacceptabel is dat dit ten koste gaat van de patiënt.

Om fysiotherapie voor fibromyalgie patiënten weer in het basispakket op te nemen adviseerden zij ons om te onderzoeken wat de voordelen zijn wanneer fibromyalgie patiënten fysiotherapie krijgen en op deze manier toch kunnen blijven functioneren. Hans Redeker die namens het KNGF in de stuurgroep fysiotherapie zit die het Zorg Instituut Nederland adviseert wil ons daarbij ondersteunen en adviseerde ons ook om met Jan-Willem Mulder van Patiënten Federatie Nederland in gesprek te gaan, want hij vertegenwoordigt PFN (dit zal binnenkort gebeuren).

Maar ook kunt u ons helpen en daarom hebben wij een aantal vragen:

1. Op welke leeftijd kreeg u de diagnose FM?
2. Werkte u toen?
3. Wie adviseerde u om naar de fysio/oefentherapeut te gaan?
4. Hoeveel behandelingen op jaarbasis hebt u gehad of hebt u nog?
5. Kon u tijdens de behandeling “gewoon” doorwerken?
6. Moest de werkgever aanpassingen op uw werkplek realiseren?
7. Als u geen (of te weinig) fysio behandelingen gehad zou hebben, wat zouden dan gevolgen zijn geweest (WAO, WW, Bijstand, WMO, etc).

Deze laatste vraag graag ook invullen wanneer u niet (meer) werkt.

Uw reacties graag naar: cbb@fesinfo.nl
Jaap Gönning

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact