Nieuws

Terug

CBB in gesprek met VNG over WMO bij gemeenten

– 24 januari 2019
  • Commissie Belangenbehartiging

Onlangs heeft de Commissie Belangbehartiging van de FES een oproep gedaan aan fibromyalgie patiënten over de toepassing van WMO door gemeenten. Aan de hand van deze klachten is er een gesprek aangevraagd bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

door Jaap Gönning - Voorzitter CBB

Na de klachten die na onze oproep zijn binnen gekomen over de toepassing van de WMO door gemeenten op fibromyalgie patiënten gaat de CBB op 1 februari in gesprek met de secretaris Zorg van de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te kijken hoe en op welke wijze de desbetreffende ambtenaren die met de uitvoering van de WMO zijn belast voor te lichten over chronische pijn en de fibromyalgie in het bijzonder.

Op voorhand kan ik niet zeggen wat er uitkomt, want de gemeenten zijn wel autonoom op het gebied van het uitvoeren van de WMO en maar al te vaak is de WMO de sluitpost van de begroting. Desondanks gaan collega Frits Potuijt en ik met vertrouwen dit gesprek tegemoet. Mocht u ook slechte ervaringen hebben laat het ons weten op cbb-wmo@fesinfo.nl dan kunnen we die nog meenemen in ons gesprek.

In onze eerste vergadering in het nieuwe jaar hebben we ook stil gestaan bij de problemen die mensen kunnen ondervinden bij herkeuringen. Collega Arno van Deuzen zal in het eerstvolgende FES magazine daar een artikel aan wijden. Ook voor dit probleem hebben we een e-mail meldadres opengesteld: cbb-uwv@fesinfo.nl Hebt u nu al vragen, meldt het ons, dan kunnen we ermee aan de slag.

Ook bereiken ons berichten, dat uw fysiotherapeut plotseling geen contract meer heeft met de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten. Als u dit probleem ook hebt ondervonden dan kunt u rechtstreeks mailen naar: jawilgon@home.nl. De CBB heeft al contact gehad met het KNGF, maar dat gaat nog niet zoals wij het graag willen.

Ook voor problemen met een arboarts geldt nog steeds het adres: cbb-arbo@fesinfo.nl Vooral al overige vragen graag naar ons e-mailadres: cbb@fesinfo.nl

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact