Nieuws

Terug

CBB stelt werkplan 2019 vast

– 02 december 2018
  • CBB 2019

De Commissie Belangen Behartiging heeft in haar laatste vergadering van 2018 het werkplan voor 2019 vastgesteld.

Net als in het afgelopen jaar blijven de speerpunten rond UWV, de Huisartsen, Reumatologen en WMO/Gemeenten ook het komend weer onze nodige aandacht vragen. Onder het kopje UWV richten we ons ook op de herkeuringen die mensen moeten ondergaan. Ook zullen de arbodiensten de nodige aandacht krijgen. Dit speerpunt is door het stoppen van twee van onze leden in 2018 niet van de grond gekomen, maar zal in 2019 met volle energie ter hand worden genomen.

In 2019 gaan we ons ook bezig houden met het ontwikkelen van een richtlijn/protocol voor fibromyalgie patiënten. Gehoopt was dat dit door de Nederlandse Vereniging Reumatologie ter hand zou worden genomen, maar de NVR heeft aangegeven dat dit niet tot haar prioriteiten behoort en daarom gaan we het zelf doen met als uitgangspunt de Europese versie die vanuit het Engels vertaald moet worden.

In 2019 willen we ook graag weten hoe het met de fysiotherapie zit. De vraag is of u voldoende behandelingen krijgt via uw aanvullende verzekering of dat de fysiotherapie voor u niet bereikbaar is en dus te duur is geworden. Dit kan voor ons een reden zijn om ons opnieuw tot de politiek en Zorg Instituut Nederland te wenden. Een plan om de kosten beheersbaar te houden hebben we al in 2016 ingediend, maar nog steeds heeft het ZIN geen advies uitgebracht aan de minister.

Net als in 2018 gaan de CBB leden zoveel mogelijk ook de Regiodagen in de provincies bijwonen om daar niet alleen ons beleidsplan verder toe te lichten maar ook om goed te luisteren wat er zoal leeft onder de leden.

Ons hebben de laatste dagen ook berichten bereikt, dat mensen met fibromyalgie moeilijk, of niet, een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Dit is nog geen speerpunt, maar kan het eventueel wel worden. Hebt u ook slechte ervaringen met de verzekering laat het ons weten. Wij hebben hier vooralsnog geen CBB mail adres voor open gesteld, maar u kunt mij rechtstreeks mailen op mijn privé mailadres (zie onder). Wellicht kunt u op www.mijnreintegratieplan.nl ook de nodige informatie vinden.

Zoals u ziet ook voor 2019 weer een druk programma, maar ik heb goede hoop dat we ook het komend jaar voortgang kunnen boeken al zal het op sommige punten stapje voor stapje gaan.

Reacties voor het UWV: cbb-uwv@fesinfo.nl
WMO/gemeenten: cbb-wmo@fesinfo.nl
Arbodiensten: cbb-arbo@fesinfo.nl
Verzekering: jawilgon@home.nl
Voor alle overige zaken: cbb@fesinfo.nl

Namens mijn overige CBB leden wens ik u prettige feestdagen en een gezond 2019.
Jaap Gönning, voorzitter.

 

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact