Nieuws

Terug

Commissie Belangen Behartiging

– 24 mei 2018
  • CBB neemt weer actie

CBB trekt weer bij het UWV en het NHG aan de bel.

Na een periode van betrekkelijke rust komen er toch weer via onder andere de fibromyalgielijn en het CBB lid Arno van Deuzen klachten over de UWV binnen. In één geval heeft het zelfs geleid tot een zaak voor de rechter. Reden genoeg dus voor de CBB om het UWV er nogmaals op te wijzen dat de afspraken die gemaakt zijn lang niet altijd worden nageleefd. De CBB heeft dan ook de heer Kroneman van het UWV gevraagd om opnieuw een memo te versturen aan de desbetreffende personen en hen erop te wijzen dat fibromyalgie wel degelijk een chronisch aandoening is.

“Het is verspillen van negatieve energie”, aldus Jaap Gönning voorzitter van de CBB op de Algemene Ledenvergadering in Ede. “Afspraak is afspraak en die moet je nakomen. Wij steken liever onze energie in positieve zaken dan opnieuw bij het UWV aan de bel te moeten trekken”.

Maar ook over de huisartsen bereiken het CBB weer berichten die niet zo leuk zijn. “Recentelijk kwam via de telefoonlijn zelfs een mailtje binnen dat de huisarts ruiterlijk toegaf niet te weten wat hij met fibromyalgie aanmoet. Dit kan natuurlijk niet en we zullen dan ook hierover opnieuw contact gaan zoeken met het Nederlands Huisartsen Genootschap, ondanks dat de nieuwe zorgstandaard er nog steeds niet is”.

Hebt u ook negatiever ervaringen? Mail het ons.
Voor het UWV/huisartsen reumatologen: cbb@fesinfo.nl
Voor de arbodienst: cbb-arbo@fesinfo.nl
Voor de WMO/gemeenten: cbb-wmo@fesinfo.nl

Jaap Gönning
voorzitter CBB

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact