Nieuws

Terug

De CBB boekt vooruitgang op speerpunt fysiotherapie

– 23 mei 2019
  • cbb

- door Jaap Gönning

In het laatste rondje kon ik vertellen over voortgang bij de gemeenten (WMO), arbodiensten en op het gebied van fysio-/oefentherapie. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) staan er gesprekken op de rol over voorlichting van professionals. Met ArboNed gaan we om tafel om de problemen bespreekbaar te maken die mensen met fibromyalgie ondervinden bij het bezoek aan een arboarts. Het zijn vooral kleine stapjes maar in geen geval stilstand.

Grotere stappen hebben we gezet als het om de fysiotherapie gaat. Naar aanleiding van de adviezen die wij kregen van ReumaNederland om fysio- en oefentherapie weer in het basispakket te krijgen, bezochten collega Marleen Smit en ik Zorg Instituut Nederland. Het was een constructief gesprek waarbij de medewerkers daar helpen ons op alle mogelijke manieren om tot een goede adviesaanvraag te komen. Van essentieel belang zijn twee punten, namelijk: zijn de onderzoeken naar fibromyalgie wetenschappelijk goed onderbouwd en, misschien wel het belangrijkste, hoe effectief is de behandeling. Met andere woorden ‘het moet budgettair neutraal blijven’. Zorg Instituut Nederland adviseerde ons om ook contact te zoeken met de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Een verzoek tot een gesprek hebben we verstuurd.

 

Naar aanleiding van de voorwaarden van het Zorginstituut Nederland hebben wij ons verdiept in de wetenschappelijke onderbouwing van het nut van fysiotherapie en de effectiviteit van de behandeling. We spraken met dr. Ewa Klaver-Krol naar aanleiding van haar onderzoek naar de rol van spieren bij fibromyalgie (zie FES-Magazine 182).  Begin juli is een gesprek gepland met dr. Rinie Geenen over zijn onderzoek naar het (fysieke) functioneren van mensen met fibromyalgie (zie FES Magazine 180, pagina 12).

Uit het gesprek met mevrouw Klaver kwam ook duidelijk de fysiotherapie volgens de Psychosomatiek aan de orde. Met de NFP hebben we inmiddels contact opgenomen om ons nader te informeren.

 

Daarnaast zijn protocollen en richtlijnen te ontwikkelen. We zijn nog op zoek naar partners die dit mede met ons doen zoals ArboNed en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde. Van deze laatste hebben we al een positief antwoord en we kunnen in ieder geval rekenen op steun van MAR-lid Herman Kroneman, verzekeringsarts en medisch adviseur bij het UWV.

 

Verder kan ik melden dat ook in de werkgroepen arbeid en zorg van Iederin de WMO en WLZ de volle aandacht krijgt.

 

Blijf ons schrijven en mailen, ook in de zomer. De CBB gaat niet collectief op vakantie.

https://www.fesinfo.nl/commissie-belangenbehartiging

Voor algemene zaken (fysio/huisartsen/reumatologen): cbb@fesinfo.nl

Voor UWV-vragen inclusief herkeuringen: cbb-uwv@fesinfo.nl

Voor vragen over arbodiensten: cbb-arbo@fesinfo.nl

Voor WMO-vragen: cbb-wmo@fesinfo.nl

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact