Nieuws

Terug

Einde aan polisjungle? Dat kan én moet!

– 11 oktober 2017
  • Kap je mee in de polisjungle?

De Consumentenbond riep afgelopen juli zorgverzekeraars, politiek, de minister van Volksgezondheid en de toezichthouders al op om de zorgverzekeringsmarkt voor 12 november 2017 op een viertal punten te verbeteren; de datum waarop we onze zorgverzekeringspolis kunnen kiezen.

Dit zijn de punten waarvoor de Consumentenbond zich inzet:

1. Tijdige contractering

De contractering tussen zorgverzekeraars en zorgverleners is afgerond op het moment dat verzekerden hun keuze voor een nieuwe verzekering moeten bepalen.

2. Afschaffen 'kloonpolissen'

Op de zorgverzekeringsmarkt bestaan veel polissen binnen zorgverzekeringen die (bijna) helemaal identiek aan elkaar zijn, zogenaamde kloonpolissen.  Die kunnen afgeschaft worden zonder dat de keuzemogelijkheden van verzekerden worden beperkt. Dat maakt de markt overzichtelijker.

3. Volledige transparantie van zorginkoop

Consumenten worden onvoldoende geïnformeerd over de inhoud van hun polis en het daarbij behorende inkoopbeleid. Vorig jaar introduceerden de verzekeraars de zorgverzekeringskaart, een verbetering. Van de Consumentenbond moet die kaart worden uitgebreid met volumeplafonds en andere behandelbeperkingen, een duidelijkere aanduiding van de vergoeding bij gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener, en het percentage van de zorgverleners dat binnen een bepaalde branche wel of niet gecontracteerd is.  

4. Afschaffen combinatiepolis

Consumenten hebben moeite met het onderscheid tussen naturapolis en restitutiepolis. De tussenvorm combinatiepolis maakt het nóg onoverzichtelijker. Wat de Consumentenbond betreft wordt de benaming combinatiepolis afgeschaft, zodat er met ingang van 2018 alleen naturapolissen en (echte) restitutiepolissen overblijven.

 

Tot 12 november 2017 kun je de actie van de Consumentenbond nog steunen op https://www.consumentenbond.nl/acties/schijnkeuze?CID=EML_NB_ZA_nr4_20171010

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact