Nieuws

Terug

Hulpvrager krijgt te weinig informatie over keuze pgb

– 03 mei 2018
  • informatievoorziening keuze pgb

Uit onderzoek blijkt dat de informatievoorziening over de keuze voor een pgb nog niet altijd goed gaat.

Patiëntenfederatie Nederland deed onderzoek naar de informatievoorziening over de keuze voor een pgb (persoonsgebonden budget). Daaruit blijkt dat meer dan een derde (37%) van de ondervraagden geen informatie krijgt over de mogelijkheid van een pgb. Vooral de Jeugdwet blinkt hier negatief in uit. Een verslechtering van ruim 6% ten opzichte van vorig jaar. Maar ook onder de drie andere wetten WMO, WLZ en ZVW is de informatievoorziening verre van optimaal. Een kwart van de ondervraagden geeft aan geen of weinig informatie te krijgen over het pgb. Met name gemeentes hebben veel moeite met het goed informeren over het pgb.

Het pgb is het enige instrument dat het mogelijk maakt zelf zorg en ondersteuning te organiseren. Het stelt mensen in staat het leven te leiden waarover zij zelf de regie in handen hebben. Een overgroot deel van de budgethouders (83%) geeft aan niet zonder een pgb te kunnen voor het dagelijks functioneren.
Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, vindt deze trend een zorgelijke ontwikkeling en roept mensen op deel te nemen aan een aanvullend onderzoek. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt het gesprek met de gemeentes aangegaan hoe deze situatie te verbeteren.
Kijk op www.mijnkwaliteitvanleven.nl.

bron: Per Saldo, www.pgb.nl

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact