Nieuws

Terug

Kennisbouwsteen chronische ziekte/pijn staat online

– 22 november 2019

De commissie belangenbehartiging (cbb) van de F.E.S. is druk aan lobbyen bij de VNG voor meer kennis over chronische zorg en pijn onder professionals bij gemeenten, ambtenaren en wijkconsulenten.

In het laatste fes-magazine heeft Jaap Gönning - voorzitter van de cbb - aangegeven dat zij samen met het VNG en de koepel Integraal Werken in de Wijk (IWW) hard hebben gewerkt om de kennis voor professionals te vergroten. Dit zijn bijv. ambtenaren belast met de uitvoering van de WMO, maar ook Arbodiensten en bedrijfsartsen. Hieruit is de toevoeging van mensen met een chronische ziekte/pijn aan de kennisbouwstenen gekomen.

De kennisbouwstenen bevatten informatie over specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen, mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met een (licht) verstandelijke beperking, menen met een migratie-achtergrond, LHBTI+, laaggeletterdheid en mensen met een chronisch ziekte. De informatie over mensen met een chronische ziekte/pijn is recent toegevoegd. Naast informatie over specifieke doelgroepen bevatten de bouwstenen ook informatie over werken vanuit cliëntperspectief en meer generieke competenties voor professionals die werken in integrale teams. De kennisbouwstenen zijn opgesteld door de kennisinstellingen verenigd in Integraal werken in de Wijk (IWW). Bij de kennisbouwstenen chronische pijn wordt de informatievoorziening doorgelinkt naar websites als ReumaNederland, Pijnpatiënten naar één stem en Ieder(in). Met al deze organisaties heeft de F.E.S. een samenwerkingsverband.

Voor meer informatie over IWW - kijk op de website: https://www.integraalwerkenindewijk.nl/
Het juiste loket: https://vng.nl/nieuws/het-juiste-loket-voor-wegwijs-in-zorg-en-ondersteuning
Bekijk hier het document met de kennisbouwstenen.

 

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact