Nieuws

Terug

Maak werk van werkbehoud

– 05 juni 2020

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (58%) heeft een chronische aandoening volgens de meest recente cijfers van het RIVM. In totaal 9,9 miljoen mensen. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel.

Met COVID-19, of SARS-CoV2 zoals het ook is aangeduid, is de verwachting dat er een groep mensen bijkomt. Mensen met Covid Associated Lung Disease (CALD) zoals het Longfonds voorlopig deze aandoening noemt. Met als belangrijkste kenmerk: blijvende longschade als gevolg van de besmetting met het virus.

Het Platform Fit for Work, de Commissie Werk Gezondheid, Centrum Werk Gezondheid en de meer dan 40 deelnemende maatschappelijke organisaties willen dat Staatssecretaris Paul Blokhuis goed gezond werk meeneemt in het strategisch Preventie akkoord. Zij roepen hem op om de werkwijzen die zij hebben ontwikkeld in te zetten bij behandeling en begeleiding van mensen met post COVID-19 klachten.

De COVID-19 uitbraak laat zien dat het voorkomen en beheersen van de verspreiding van virussen belangrijker dan ooit is voor de volksgezondheid. En niet alleen door de effecten op de fysieke gezondheid. Mogelijk zijn de effecten vanuit het niet kunnen behouden van werk, nog dramatischer voor de ervaren gezondheid. Zo pakken de gevolgen van de pandemie anders uit voor verschillende sociaaleconomische of culturele groepen door de verschillen in leefstijl, posities, rollen en taken in de samenleving. Blijven meedoen is juist nú van levensbelang.

Besteed daarom in alle preventieactiviteiten aandacht aan het werk en werkbehoud, omdat werken de gezondheid bevordert en werkbehoud loont. Voor de burger én de samenleving. Zorg dat in de gezondheidszorg aandacht is voor werk en werkbehoud. Zodat eenieder die werkt en ziek wordt, kan blijven meedoen. Het Platform Fit for Work heeft praktische tools voor werkbehoud bij chronische aandoeningen, voor werkenden, werkgevers én zorgverleners. Dezelfde principes zijn ook van toepassing bij werken met en na COVID-19. Aangevuld met signaleringsinstrumenten voor vroegtijdig herkennen van werkproblemen en wat daaraan te doen, kunnen zorgprofessionals in 1e, 2e lijn en 3e lijn hét verschil maken voor deze groep om er bij te blijven horen. www.fitforworknederland.nl

De Commissie Werk Gezondheid wil baanzekerheid en werkbehoud bij chronische aandoeningen steviger op de politieke agenda. Zij verzamelde zo’n 80 Europese voorbeelden hoe andere landen op overheids- en beleidsniveau het werken met chronische aandoeningen stimuleren en ondersteunen. Zo’n verkenning rond werken met de gevolgen van COVID-19 moet er ook komen om nog meer inzicht en beleid te krijgen op werkbehoud na corona. http://www.werkgezondheid.nl/

 

(Bron: www.fitforwork.nl)

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact