Nieuws

Terug

Mensen met beperking nog steeds op achterstand

– 13 december 2017
  • Mensen met een handicap

Mensen met een handicap ondervinden grote belemmeringen op het gebied van arbeid,zelfstandig wonen,onderwijs en toegankelijkheid van openbare ruimten.

Dat is de conclusie van het rapport Van het College voor de Rechten van de Mens over de positie van mensen met een handicap of een beperking. Het College presenteerde het rapport deze week aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook mensen met dyslexie, autisme of een chronische ziekte hebben een beperking waarmee volgens het VN-verdrag rekening moet worden gehouden. "Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij", zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Haar college doet aanbevelingen aan de regering om voor meer inclusie te zorgen. Ook start het de bewustwordingscampagne 'Meedoen'. Van Dooijeweert: "Niet de handicap veroorzaakt problemen, maar de wijze waarop onze samenleving is ingericht. Dit vergt aanpassingen van ons allemaal."
Het volledige rapport vind je op https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/38166

bron: NOS.nl en mensenrechten.nl

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact