Nieuws

Terug

Mensen met een chronische ziekte of beperking waarderen hun werk

– 22 november 2017
  • werkenden met een chronische ziekte of beperking

Werkenden met een chronische ziekte of beperking zijn bijna net zo tevreden als werkenden in de algemene bevolking.

Zij waarderen hun werk gemiddeld met een 7,4. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL.
Blijkbaar lukt het de mensen met een chronische ziekte of beperking hun werk zo in te richten dat ze naar tevredenheid kunnen werken. Werknemers met een hoge werktevredenheid voelen zich beter in staat om hun werk voort te zetten. Factoren die de tevredenheid met het werk van werkenden met een chronische ziekte of beperking beïnvloeden zijn zowel gerelateerd aan werk- als gezondheidskenmerken. Uitdagender of juist minder belastend werk en meer begrip van de leidinggevende kan de tevredenheid van de werknemers met een chronische ziekte of beperking vergroten.

Kwetsbaar
Ondanks die tevredenheid blijft de arbeidsparticipatie achter bij die van de algemene bevolking. Mensen met een chronische ziekte ervaren vaker problemen op het werk, wat het risico op ziekteverzuim en werkuitval vergroot. In 2015 had 26% van de 15 tot 64-jarigen met een chronische ziekte of beperking een betaalde baan voor minimaal 12 uur per week ten opzichte van 66% onder de algemene bevolking. Eén manier om het arbeidspotentieel beter te benutten is het voorkomen van werkuitval.

Nationaal panel
Met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) volgt het NIVEL onder andere de uitwerking van veranderingen in het beleid op de arbeidsparticipatie en de inkomenspositie van mensen met een chronische ziekte en/of beperking.
Het panel bestaat uit een landelijk representatieve steekproef van zelfstandig wonende mensen met een somatische chronische ziekte en/of langdurige matige tot ernstige lichamelijke beperkingen, in de leeftijd van 15 jaar en ouder.

bron: Nivel

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact