Nieuws

Terug

Minder beroep op het sociaal netwerk

– 07 december 2018
  • huishoudelijke hulp

Eenzaamheid Wmo-gebruikers toegenomen

De mate waarin mensen die van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gebruik maken zich eenzaam voelen, is tussen 2015 en 2017 toegenomen.
Vooral oudere Wmo-gebruikers voelen zich eenzaam. Het aandeel 75-plussers dat huishoudelijke hulp ontvangt is met 24% gedaald. Ook daalde het aandeel dat gebruik maakt van ondersteuning thuis (met 5%) en het aandeel dat gebruik maakt van woon- en vervoersvoorzieningen (met 10%). Bij eenzaamheid gaat het vooral om het ontbreken van een intieme relatie of vertrouwenspersoon.

In 2017 voelde 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet gebruik maakten (multi-gebruikhuishoudens) was dat 22%. Een ander zorgpunt is dat steeds minder mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun netwerk. Slechts 15% van de mensen in de Wmo verwacht hulp te krijgen. Ook denkt ongeveer 20% van de mensen die geen voorziening gebruiken dat zij bij problemen geen hulp kunnen krijgen van hun netwerk. De beleidsaanname dat mensen juist een groter beroep op hun netwerk kunnen doen, wordt door deze cijfers dus niet ondersteund.

Dit blijkt allemaal uit de derde rapportage van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de ontwikkelingen in het zogenaamde sociaal domein sinds 2015. Sinds dat jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Lees hier het hele rapport 

 

bron: https://www.scp.nl/Nieuws/Eenzaamheid_Wmo_gebruikers_toegenomen

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact