Nieuws

Terug

Nederland Zorgt Voor Elkaar

– 07 juli 2020

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.
NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau.

De helpdesk draagt zorg voor kennisuitwisseling en ondersteuning van (nieuwe) bewonersinitiatieven. Daarnaast stelt zij haar ervaringen met en kennis van Right to Challenge beschikbaar voor vragen van medewerkers van gemeenten, bestuurders en raadsleden. Kijk op de website voor meer info: Nederlandzorgtvoorelkaar.nl

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact