Nieuws

Terug

Nieuw onderzoek bevestigt: Jeugdwet schiet tekort voor jeugd met beperking

– 18 november 2019

Jeugd met een beperking wordt binnen de Jeugdwet over een kam geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor deze gezinnen: in plaats van begeleiding, logeeropvang of respijtzorg, worden aan gezinnen opvoedcursussen aangeboden. Ondertussen raken gezinnen met een kind met een levenslange beperking overbelast en ontwricht.

Jeugd met een beperking vragen een andere aanpak dan jeugd uit probleemgezinnen
Dat deze jeugd vastloopt in de jeugdhulp, blijkt keer op keer uit onderzoek. Ook het nieuw verschenen Significant-onderzoek “Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassenen” laat dit zien. Dit verdiepende onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) naar aanleiding van het Zwartboek Jeugd van Ieder(in) en Per Saldo. Jeugd met een beperking heeft een andere aanpak, toegang en ander aanbod nodig.

Conclusies Significant-onderzoek
De conclusies van het onderzoek liegen er niet om. Voor jeugd met een levenslange, levensbrede beperking of chronische aandoening is het volgende nodig:

  • meer professionele expertise;
  • een betere urgentiebepaling bij de toegang (triage);
  • beter passende zorg en ondersteuning;
  • het meer betrekken van kinderen en hun ouders bij de gesprekken;
  • ruimere inzet van respijtzorg en ambulant zorgaanbod.

Ieder(in) blijft deze groep jeugd en hun ouders onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer en de ministeries. Samen met Per Saldo pleiten wij voor een aparte afslag in de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking en hun ouders. Daar moet kennis zijn van wat deze gezinnen nodig hebben om zich te kunnen redden.
Waar probleemgezinnen geholpen kunnen zijn met behandeling en opvoedondersteuning, heeft jeugd met een beperking veel meer aan begeleiding en blijvende ondersteuning. Het met de verkeerde bril naar deze jeugd kijken, heeft verstrekkende gevolgen.

Breng de vraag in beeld
In feite is sprake van een mismatch tussen de inkoop van jeugdzorg en de hulp en ondersteuning die jeugd met een beperking en hun ouders nodig hebben. Die inkoop concentreert zich vooral op het aanbod en het geld dat omgaat in de jeugdzorg. Breng de vraag veel beter in beeld, is de oproep van Ieder(in). 

Bron: Iederin.nl

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact