Nieuws

Terug

Online groepsgesprek familie- en cliëntparticipatie 6 augustus

– 01 augustus 2020

Patiëntenfederatie Nederland wil met een online groepsgesprek verder onderzoeken tegen welke knelpunten mantelzorgers aanlopen met betrekking tot familie- en cliëntparticipatie in de zorg van hun naaste(n).

Mantelzorg is alle zorg aan een hulpbehoevende door iemand uit de directe sociale omgeving. Mantelzorg en zorg door familie en naasten in het algemeen wordt steeds belangrijker doordat mensen ouder worden maar ook steeds langer thuis blijven wonen. Hierdoor wordt steeds meer een beroep gedaan op familie, naasten en vrijwilligers in de zorg voor hun oudere en/of zieke naaste(n).

Bekende knelpunten die mantelzorgers ervaren in de zorg voor hun naaste(n) zijn bijvoorbeeld belastbaarheid en beschikbaarheid. Patiëntenfederatie Nederland wil met een online groepsgesprek verder onderzoeken tegen welke knelpunten mantelzorgers aanlopen met betrekking tot familie- en cliëntparticipatie in de zorg van hun naaste(n). De Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) wil hier meer aandacht aan geven in de werkzaamheden van wijkverpleegkundigen.

Wanneer
Het online groepsgesprek zal plaatsvinden op 6 augustus 2020 met een maximale duur van 2 uur. Uw gegevens zullen tijdens de verslaglegging van het gesprek worden geanonimiseerd. Voor deze data zijn twee mogelijke tijdstippen, namelijk om 15:00 of 19:00. Het definitieve tijdstip zal worden bepaald aan de hand van de meeste aanmeldingen. Na uw aanmelding krijgt u op korte termijn bericht of u geselecteerd bent om aan één van de groepsgesprekken deel te nemen.

Wegens de huidige situatie rondom het Coronavirus hebben wij ervoor gekozen om dit gesprek via een online platform (Microsoft Teams) te houden. Meer informatie over het digitale groepsgesprek volgt na onze bevestiging van uw deelname.
Hier kunt u zich aanmelden.

 

Bron: https://twitter.com/PatientenNL

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact