Nieuws

Terug

Oproep voor deelnemers onderzoek naar fysieke en maatschappelijke situatie bij vermoeidheidsklachten

– 01 februari 2019
  • Onderzoek

Het is ons voornemen onderzoek te doen naar de fysieke en maatschappelijke toestand van mensen die lijden aan  aandoeningen waaruit chronische vermoeidheidsklachten voortvloeien, zoals ME/CVS, Fibromyalgie, Lyme etc.

Wij zijn Tanja Secrève en Jacob Dekker.
Ik, Tanja Secrève, ben betrokken bij dit onderwerp omdat ik zelf met vermoeidheidsklachten kamp als gevolg van het syndroom van Sjögren, en omdat mijn zoon een chronische Lyme infectie heeft.

Ik, Jacob Dekker, heb Culturele antropologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, en ik ben afgestudeerd op een onderzoek naar ziekteverzuim in een grote ambtelijke instelling als onderdeel van het vakgebied Medische antropologie.

Over dit onderwerp bestaan publicaties van uiteenlopende aard, maar overwegend technische op het gebied van de microbiologie en biochemie. De vraag waar men naar zoekt wordt verschillend beantwoord, maar niet door de patiënten zelf. Tussen een eventuele anamnese door een arts en het laboratorium van een scheikundige gaapt een kloof.

Wij willen een definitie van het verschijnsel opstellen aan de hand van wat de patiënten zelf zeggen over hun eigen toestand en positie.

Wat bedoelen we als we zeggen: ‘Ik ben moe?’ En: ‘Ik ben altijd moe?’ Wat de mensen zelf zeggen is doorslaggevend, want zij weten waar ze het over hebben.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek of meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat kunt u contact opnemen:

Jacob: 06 1356 74 64 desguerres@gmail.com
Tanja: 06 4573 93 73 tanja.secreve@gmail.com

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact