Nieuws

Terug

Overheid moet meer arbeidsgehandicapten aannemen

– 08 september 2017
  • Quotumregeling

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd hoeveel banen de overheid en commerciële werkgevers elk jaar moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Afgelopen zomer werd bekend dat bedrijven in 2016 hun aantal ruimschoots realiseerden, maar de overheid de doelstelling niet had gehaald.
Vorige week besloot het kabinet daarom een quotumregeling te activeren voor de overheid. Overheidswerkgevers worden verplicht het voor hun geldende aantal banen voor de doelgroep in te vullen.
Voor alle werkgevers gelden tal van ondersteunende maatregelen als premiekortingen, loonkostensubsidie of –dispensatie, no-riskpolissen, het aanpassen van werkplekken en de inzet van bijvoorbeeld  jobcoaches voor het begeleiden van deze groep werknemers.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact