Nieuws

Terug

Positief gesprek CBB/FES met de VNG over de WMO

– 11 februari 2019
  • CBB/FES

Verslag van het gesprek wat de CBB (commissie Belangenbehartiging) had met het VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

Vrijdag1 februari 2019 heeft de CBB/FES een gesprek gehad met de heer Bert Roes, secretaris van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het gesprek had een geanimeerd doch zakelijk karakter. Vanaf het begin van het gesprek liet de heer Roes weten dat de 355 Nederlandse Gemeenten onafhankelijk van elkaar opereren en dat de VNG geen procedure afspraken of protocollen aan deze Gemeenten kan opleggen. Iedere Gemeente is derhalve vrij in de manier waarop zij de wetgeving t.a.v. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) invullen en uitvoeren.

Toch kon de heer Roes ons wel enige handvatten aanreiken om de problematiek en verscheidenheid rondom de toepassing van de WMO te stroomlijnen.

Gezamenlijk kwamen wij tot de conclusie dat:

  1. het bij de behoeftestelling vooral gaat om een bijdrage in huishoudelijke hulp en vormen van (alternatief)vervoer;

  2. het bij de gemeentelijke ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de WMO ontbreekt aan bekendheid met en kennis van fibromyalgie.

Belangrijk om te weten is dat de uitvoerende WMO ambtenaren geen artsen zijn, maar professionals die de wet uitvoeren. Hun opdracht is uitdrukkelijk om hierbij maatwerk te leveren, echter de medische uitspraak en de medische adviezen moeten uiteraard wel van een arts komen en niet van de WMO-professionals.

Dientengevolge dient er vooral voorlichting plaats te vinden over de kenmerken, de herkenbaarheid en de gevolgen van fibromyalgie bij de uitvoerende diensten van de WMO.
Dit is echter geen taak voor de VNG, maar voor onszelf.

De heer Roes verwees ons met name naar een aantal samenwerkingsverbanden op gemeentelijk niveau, t.w.:

  • Associatie voor wijkteams; een vereniging van verschillende wijkteam organisaties met trainingen en modules voor wijkteam professionals om kennis en kunde up-to-date te houden

  • Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

 
Gemaakte afspraken:

  1. De heer Roes zal de Associatie voor wijkteams en Movisie eerst zelf contacten en ons daar introduceren refererend aan ons gesprek, waarna wij zelf, via e-mail, contact met deze instellingen kunnen opnemen;

  2. Voor 1 april 2019 zal er nader contact zijn tussen de heer Roes en het CBB/FES;

  3. De heer Roes zal een resumé van ons gesprek opnemen in de Nieuwsbrief van de VNG, welke naar alle Nederlandse Gemeenten toegaat.

  4. De heer Roes zal ons gesprek terugkoppelen naar de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.


Blijf ons mailen als u ook problemen hebt bij uw gemeente over een WMO aanvraag: cbb-wmo@fesinfo.nl
 
Jaap Gönning, voorzitter

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact