Nieuws

Terug

Profielwerkstuk

– 11 oktober 2018

Wij (Sanne Wigman & Eva van Gelder) doen ons profielwerkstuk over fibromyalgie. Hiervoor doen wij een onderzoek waar we jullie hulp bij nodig hebben. Sanne's moeder heeft fibromyalgie, vandaar dat wij erg geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

Rondom de ziekte zijn vele vooroordelen bekend. Men twijfelt aan het bestaan van de ziekte. Wij vragen ons af of deze vooroordelen zich ook uiten in de omgang en hoe de patiënten dit ervaren bij de groepen: familie/vrienden, artsen, collega's en buitenstaanders. Bovendien vragen we ons af hoe deze groepen vinden dat zij omgaan met een fibromyalgie patiënt.

Bent u een fibromyalgie patiënt, zou u dan de volgende enquête willen invullen: Enquête patiënt   

Valt u binnen de categorie familie/vrienden, artsen, collega's of buitenstaanders van de fibromyalgie patiënt, zou u dan de volgende enquête willen invullen: Enquête persoon in de omgeving van fibromyalgie patiënt

Beide enquêtes duren ongeveer 5 minuten. 

Hartelijk dank voor uw medewerking

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact