Nieuws

Terug

RVS: Laat vitale ouderen een grotere rol spelen in de zorg

– 10 januari 2020

Vitale ouderen kunnen en willen nog een flinke bijdrage leveren aan de samenleving, ook aan de gezondheidszorg.

Dit potentieel moet veel meer worden benut, zowel door maatschappelijke organisaties, als bedrijven en overheden . Dat stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’.

Als het gaat over ouderen in de zorg, gaat het meestal over de zorg en ondersteuning die ouderen zelf nodig hebben. Veel ouderen zijn juist op een andere manier bij de zorg betrokken. Ze zijn vaak actief als vrijwilliger of geven mantelzorg. Momenteel doet bijvoorbeeld 25 procent van de 65-plussers vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gang naar verpleeghuis uitstellen
De RVS stelt dat jonge ouderen een belangrijke rol kunnen spelen in een nieuwe manier van werken in de zorg. Om de zorg voor de toekomst te garanderen, moeten verschillende betrokken partijen in de zorg meer gaan samenwerken: beleidsmakers, burgers, patiënten, zorgverleners, onderzoekers én maatschappelijke organisaties. Dit betekent ook over de grenzen van volksgezondheid en zorg heen kijken. Burgerinitiatieven zoals zorgcoöperaties, waarin jonge ouderen vaak een grote rol hebben, zijn  een voorbeeld van die andere manier van werken. “Deze zijn van groot belang, omdat ze voorzien in de behoefte van mensen in de derde levensfase om een zinvolle maatschappelijke bijdrage te leveren, en ook omdat mensen zich hiermee voorbereiden op hun eigen zorgvraag in de toekomst. Burgerinitiatieven voor zorg en ondersteuning kunnen zo de gang naar het verpleeghuis uitstellen”, stelt de RVS.

Knelpunten
Bij veel van deze initiatieven lopen burgers echter tegen knelpunten  op in wet- en regelgeving, financiën en interne organisatie. Ze hebben worden bovendien niet als volwaardige partij door samenwerkingspartners erkend. De knelpunten bij burgerinitiatieven liggen voornamelijk in de samenwerking tussen betrokken partijen en gaan dus zowel burgers als gemeenten en professionals aan. De RVS roept gemeenten, zorgverzekeraars, pensioenfondsen en andere maatschappelijke stakeholders, zoals organisaties voor zorg en welzijn en woningcorporaties, om deze krachtig te ondersteunen.

Wonen en zorg
Het huidige beleid belemmert initiatieven om meer verbondenheid te realiseren, stelt de RVS. Dit is vooral van belang bij het realiseren van wensen voor gemeenschappelijk wonen en bij het aanmoedigen van vormen van informele zorg. Door collectieve vormen van wonen en zorg financieel aantrekkelijker te maken, worden deze opties bereikbaar voor een grotere en meer diverse groep. Daarnaast helpt het om bestaande sociale netwerken van jonge ouderen als uitgangspunt te nemen bij ontwikkeling en deze netwerken in contact te brengen met formele of professionele netwerken en organisaties. Dit vergroot het handelingsperspectief van mensen in de derde levensfase.

Burgers doen er zelf goed aan om te zoeken naar mogelijkheden voor professionalisering van hun eigen organisatie. Waar mogelijk moet ze externe expertise betrekken waarmee ze kunnen zorgen dat de kennisdeling ende binding van mensen aan het initiatief een solide basis vormen om vanuit te kunnen werken.

Erkenning
Tot slot is het van belang de maatschappelijke bijdrage van mensen in de derde levensfase beter zichtbaar te maken en hoger te waarderen, stelt de Raad. “Dit kan de aantrekkelijkheid van maatschappelijk relevante activiteiten voor jonge ouderen verhogen en de continuïteit van bestaande activiteiten stimuleren. De maatschappelijke bijdrage van mensen in de derde levensfase kan vrijwillig zijn, maar zal ook vaak in bepaalde mate als een verplichting voelen, bijvoorbeeld bij mantelzorg en de opvang van kleinkinderen. In die gevallen is erkenning en waardering extra belangrijk.”


Bron: www.skipr.nl

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact