Nieuws

Terug

Update: implementatie nieuwe classificatie van pijnaandoeningen

– 14 september 2020

In 2019 is de aandoening fibromyalgie opnieuw geclassificeerd door de geclassificeerd Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het valt nu onder ICD 11 - MG 30 (chronische pijn)  en wordt niet meer geclassificeerd als reumatische aandoening. Een classificering door WHO is de internationale standaard voor het vastleggen van diagnoses in ziekenhuizen.

Het Nederlandse gezondheidssysteem moet uiterlijk in januari 2022 aangepast zijn aan ICD 11. Als dat het geval is, dan kunnen fibromyalgiepatiënten aanspraak maken op alle therapieën die beschikbaar zijn voor mensen met chronische pijn. Artsen hebben dan een code beschikbaar die aangeeft dat een behandeling gerechtvaardigd is.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een de nieuwe ICPC-3 indeling die huisartsen internationaal gaan hanteren voor het classificeren van aandoeningen. In het voorjaar hebben wij hier samen met ReumaNederland voor gelobbyd om fibromyalgie onder ‘chronic widespread pain’ te laten vallen (i.p.v. de huidige indeling waarbij het onder spierpijn/reumatische aandoening valt).

Omdat het in internationale vergaderingen door alle landen moet worden goedgekeurd en geïmplementeerd, kosten dit soort trajecten veel tijd. Aanvankelijk was de planning om de nieuwe indeling eind 2020 mondiaal te bekrachtigen, en wellicht is er door corona vertraging op gelopen. Op dit moment zijn ze gestart met een veldtest voor de nieuwe indeling om te kijken of de huisartsen ermee overweg kunnen. Dit gebeurd nog niet in dagelijkse setting.

Daarna zal het NHG in 2021 starten met de vertaling van de ICPC3 en het voorwerk voor de thesaurus. Alsmede een bewustzijnscampagne onder de achterban en technische bedrijven.

De WHO-leden hebben afgesproken dat ICD 11 uiterlijk 1 januari 2022 geïmplementeerd moet zijn.

 

Lees meer: 

https://www.fesinfo.nl/erkenning

https://www.fesinfo.nl/nieuws/wereldwijde-erkenning-als-chronische-pijnaandoening

 

 

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact