Nieuws

Terug

Vacature lid CBB en notulist(e) CBB

– 25 november 2019

De Commissie Belangen Behartiging (CBB) is op zoek naar vervanging van één van haar leden.

De CBB heeft onder andere veel contacten met arbodiensten, bedrijfsartsen, overheden, verzekeraars en het uwv. Wilt u iets doen voor de acceptatie en meer begrip voor fibromyalgie bij deze doelgroepen? Dan is de vrijwilligersfunctie wellicht iets voor u. Heeft u affiniteit met één of meerdere van bovenstaande doelgroepen en bent u in staat om op niveau met partijen te overleggen om zaken tot stand te brengen? Dan ontvangen wij graag uw c.v. en motivatie. Deze kunt u sturen voor 13 januari 2020 naar cbb@fesinfo.nl.
De CBB vergadert minimaal vijf keer per jaar op de woensdagmiddag vanaf 13:30 uur tot maximaal 15:30 uur bij De Eenhoorn in Amersfoort direct tegenover het station.
Hebt u nog vragen dan kunt u voor nadere informatie contact opnemen met Jaap Gönning, voorzitter van de CBB: jawilgon@home.nl.

Ook is de CBB nog op zoek naar een (onbezoldigde) notulist(e). Uw reactie ook graag naar cbb@fesinfo.nl

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact