Nieuws

Terug

Vitamine D, zware paracetamol en mineralen moeten beschikbaar blijven in verzekerd pakket

– 02 november 2019

Middelen zoals paracetamol 1000 mg, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D moeten beschikbaar blijven in het verzekerde pakket. Daarvoor pleit ReumaNederland. Wat is er aan de hand? Het Zorginstituut heeft in 2016 een advies uitgebracht om een aantal geneesmiddelen uit het verzekerde pakket te halen.

Het gaat daarbij om middelen die ook bij de drogist te koop zijn zoals vitamine D, paracetamol 1000mg, kalktabletten en foliumzuur. Volgens het Zorginstituut horen deze niet meer in het basispakket thuis. Door deze uit het verzekerde pakket te halen, zou een kostenbesparing van 51 miljoen euro mogelijk zijn.

Minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten weten dat hij het advies overneemt om deze geneesmiddelen uit het verzekerd pakket te halen. Eind juni 2018 is dit advies besproken in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Pakketbeheer. De minister blijft bij zijn besluit: vanaf 2019 verdwijnen deze middelen uit het verzekerd pakket.

In november 2018 heeft de minister laten weten dat foliumzuur toch in het basispakket blijft.

Wat vindt ReumaNederland?

ReumaNederland is bezorgd over de gevolgen van het niet langer vergoeden van deze middelen. Voor mensen met reuma zijn middelen zoals paracetamol 1000mg, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D een noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun behandeling.

Als deze middelen niet meer worden vergoed vanuit het basispakket, heeft dat grote consequenties voor mensen met reuma:

Onveilig gebruik
Deze middelen zijn voor mensen met reuma geen zelfhulpmiddelen maar effectieve geneesmiddelen. Ze zijn onderdeel van een behandeling, vaak als comedicatie bij andere medicijnen. Medicatiebewaking, controle op bijwerkingen en interacties met andere medicijnen is nodig, vooral omdat deze middelen langdurig gebruikt worden. Het is onwenselijk als de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik alleen bij de (soms onwetende) patiënt ligt. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, met mogelijk ziekenhuisopname tot gevolg.

Zorgmijding
​Als deze middelen niet meer worden vergoed, ontstaat het risico dat mensen met reuma de middelen niet meer of minder gaan gebruiken. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en kwaliteit van leven. Middelen zoals vitaminen en mineralen werken meestal preventief. Het niet meer nemen hiervan, kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals botbreuken bij osteoporose of stoornissen in de leverfunctie of bloedaanmaak bij het niet gebruiken van foliumzuur bij methotrexaat. Met als gevolg veelal hogere zorgkosten.

Substitutie naar andere – veelal duurdere – middelen
Het uit het pakket halen van deze effectieve, goedkope middelen, kan er toe leiden dat duurdere en zwaardere medicijnen worden voorgeschreven die wél worden vergoed. Substitutie naar andere (vaak duurdere) medicijnen, leidt vaak tot meer belastende behandelingen. Dat is in niemands voordeel.

Stapeling van kosten
Het niet meer vergoeden van deze middelen, betekent weer een extra kostenpost. Na 2019 betalen sommige mensen niet maximaal € 250 eigen bijdrage voor medicijnen per jaar, maar stapelen de kosten zich verder op. Zeker wanneer meerdere middelen tegelijk en voor langere tijd gebruikt moeten worden. De zorgkosten van mensen met reuma zijn de laatste jaren zeer sterk toegenomen.

Kortom: de beoogde kostenbesparing op deze relatief goedkope en bewezen effectieve geneesmiddelen leidt op korte termijn tot meer kosten voor mensen met reuma en op lange termijn voor meer maatschappelijke kosten. Met als gevolg een verslechtering van de kwaliteit van leven van mensen met reuma. Daarom moeten deze middelen onderdeel blijven van het verzekerde pakket.

(Bron: https://reumanederland.nl/reuma/onze-themas/vitamine-d-zware-paracetamol-en-mineralen/)

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact