Nieuws

Terug

De rol van de spierfunctie bij fibromyalgie - Uitkomsten nieuw onderzoek

– 26 februari 2019
  • Spierfunctie bij fibromyalgie

In de jaren 2014-2015 deed dr. Ewa Klaver-Krol met haar onderzoeksteam wetenschappelijk onderzoek naar de functies van de spieren bij mensen met fibromyalgie en met CVS, het chronischevermoeidheidssyndroom. Dit onderzoek vond plaats bij Roessingh Research en Development in Enschede. Begin dit jaar werden de resultaten ervan gepubliceerd in het vooraanstaande internationale tijdschrift Clinical Neurophysiology. Hieronder gaat zij kort in op de resultaten van haar onderzoek.

Dr. Ewa Klaver-Krol is opgeleid als neuroloog en klinisch neurofysioloog en is gepromoveerd op het onderwerp spierfuncties bij sporters en bij vrouwen met fibromyalgie.

Om te beginnen, enige achtergrondinformatie. Wanneer een spier tot actie komt, ontstaat aan zijn oppervlakte een elektrisch potentiaal, een elektrische spanning. De oppervlakte van de spier heet de spiermembraan. In het dagelijks leven wordt
de potentiaal langs de spiermembraan geleid wat ertoe leidt dat de spier samentrekt. Het samentrekken van de spieren hebben we nodig wanneer we houding aannemen, bewegen of kracht inzetten. De signalen, opdrachten naar de spieren, komen uit onze hersenen en ons ruggenmerg voort.

Meting van de elektrische spieractiviteit
In ons onderzoek hebben we de elektrische spieractiviteit op de huid gemeten. Wij hebben in het onderzoek gevonden dat de spiermembraan van personen met fibromyalgie overprikkeld dan wel hyperactief is. De spiermembraan is te vlug bereid
elektrische spanning op te bouwen. Dit uitte zich bij de mensen met fibromyalgie in het onderzoek in een abnormaal hoge geleidingssnelheid van de potentiaal langs de membraan. De membraan wordt vooral hyperactief zodra de persoon een houding aanneemt, nog voordat enige kracht wordt aangewend.

Klachten door een hyperactieve spiermembraan
Wanneer de spiermembraan hyperactief is, komt de spier te gemakkelijk tot actie. De spier wordt dan te vaak, voor een te lange duur en inefficiënt aangespannen. Dit kan leiden tot pijn, krampen en vermoeidheid. Klachten die mensen met fibromyalgie herkennen.

Hoe ontstaat een hyperactieve spiermembraan?
Een spier is samen met zijn membraan een deel van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit vele ingewikkelde structuren en circuits die met elkaar communiceren. Uitwisseling van informatie tussen de circuits moet goed verlopen om ons lichaam en geest ordelijk te laten functioneren. Er gebeurt heel veel in ons zenuwstelsel. Het kost het zenuwstelsel veel energie om die reacties allemaal op te wekken. Maar nog meer energie wordt gebruikt om overtollige, storende impulsen en informatie weg te houden en te dempen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat bij mensen met fibromyalgie, in vergelijking met mensen zonder fibromyalgieklachten, de demping van overbodige signalen in het zenuwstelsel niet optimaal is. Overactieve spiermembranen kunnen ook het gevolg zijn van een niet optimale demping in het zenuwstelsel.

Meer informatie over
het onderzoek


Er is veel stof om over na te denken en om te bespreken.
Op vrijdag 7 juni 2019 worden de bevindingen van het onderzoek door Dr. Ewa Klaver-Krol gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van FES. Kijk op www.fesinfo.nl/activiteiten voor meer informatie over de ALV.

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact