Nieuws

Terug

Wereldwijde erkenning als chronische pijnaandoening

– 31 mei 2019
  • WHO

Eind mei namen alle landen die lid zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de 11de versie van de International Classification for Diseases aan (ICD11). In dit document wordt fibromyalgie geclassificeerd onder MG 30 – dat staat voor chronische pijn.

Waarom is dit belangrijk voor fibromyalgiepatiënten in Nederland? Omdat ook Nederland onderdeel uitmaakt van de WHO heeft ook Nederland fibromyalgie hiermee erkend als chronische pijnaandoening. Voor veel patiënten is het een geruststelling dat zij een erkende aandoening hebben. Een argument dat ook richting artsen, werkgevers, verzekeraars, arbeidsgeneeskundigen enzovoort van belang kan zijn.

Het Nederlandse gezondheidssysteem moet uiterlijk in januari 2022 aangepast zijn aan ICD 11. Als dat het geval is, dan kunnen fibromyalgiepatiënten aanspraak maken op alle therapieën die beschikbaar zijn voor mensen met chronische pijn. Artsen hebben dan een code beschikbaar die aangeeft dat een behandeling gerechtvaardigd is.

Gevolgen voor onderzoek

Wat betekent dit nog meer? Doordat ervan af nu een internationaal gebruikte code is, kunnen onderzoekers data analyseren en daaruit informatie halen over de feitelijke last van fibromyalgie. Dit is belangrijkrijk omdat op basis daarvan eventueel nieuw beleid ontwikkeld kan worden (evidenced based, zoals dat heet). Dat kan beleid zijn op medisch gebied, maar ook op sociaal of economisch vlak. Bovendien kan op basis van de beschikbare data nieuw toegepast wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd.

FES gaat als belangenbehartiger van fibromyalgiepatiënten aan de slag om deze aanpassing door te voeren in het Nederlands gezondheidssysteem.

Gevolgen voor FES

Ook voor FES heeft de indeling van fibromyalgie in de International Classification of Diseaes gevolgen. De WHO-leden hebben afgesproken dat ICD 11 uiterlijk 1 januari 2022 geïmplementeerd moet zijn. FES moet als belangenbehartiger voor fibromyalgiepatiënten in Nederland in samenspraak met anderen ervoor zorgen dat deze aanpassing in alle geledingen van het Nederlands gezondheidssysteem wordt doorgevoerd. Uiteraard is daarbij uitgangspunt dat de individuele patiënt erop vooruitgaat (bijvoorbeeld als het om vergoedingen gaat).

Gevolgen voor patiënten

ICD 11 heeft direct invloed op de individuele patiënt, invloed op de bejegening, invloed op de medische wereld, op verzekeraars en op het totale vergoedingensysteem in Nederland. Het geeft de individuele fibromyalgiepatiënt uitzicht erop om meer serieus genomen te worden in de maatschappij en daardoor op een beter functioneren.

Bron: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/849253504

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact