Nieuws

Terug

Whiplashstichting Nederland (WSN) gaat door

– 16 november 2020

Het heeft er lang om gespannen, het zag er naar uit dat de WSN (samenwerkingspartner van F.E.S.) per 1 januari 2021 zou ophouden te bestaan, maar vandaag zijn er definitieve afspraken gemaakt met een nieuw bestuur. De Whiplashstichting blijft dus bestaan.

 

Persbericht:

Goed nieuws dus voor alle whiplashslachtoffers en zeker ook voor alle vrijwilligers en andere mensen die bij ons zijn betrokken. Het huidige bestuur heeft alle vertrouwen in de kennis en ervaring van het nieuwe bestuur.

Dat nieuwe bestuur wordt gevormd door twee gedelegeerde bestuursleden van de ME/CVS Stichting Nederland en de vereniging F.E.S., Fibromyalgie En Samenleving. Voor F.E.S. is dat Mary Rietdijk, voor velen binnen onze stichting waarschijnlijk een bekende naam. Vanuit de ME/CVS zal Pieter Miedema ook bestuurslid van onze stichting worden. Op hun verzoek treedt Robert Jan Pabon ook tot het bestuur toe. Hij ondersteunde het zittende bestuur de laatste tijd met de afwikkeling van allerlei zaken rondom het – mogelijke – opheffen van de WSN. Om de overgang naar het nieuwe bestuur soepel te laten verlopen is hij nu al bestuurslid van de WSN geworden.  

De WSN werkt, zoals jullie al weten, al langere tijd samen met ME/CVS en F.E.S. voor onder meer backoffice activiteiten. Onze organisaties delen ook het kantoor in Hilversum. De drie organisaties blijven zelfstandig, maar waar mogelijk zal wel gezocht worden naar nog verdere samenwerking en mogelijke efficiency-voordelen. Dergelijke samenwerkingen worden ook door de overheid in het kader van onder meer subsidieverstrekking bevorderd.

 

In het komende Whiplash Magazine, dat half december in de bus valt, meer achtergrond over en bij dit goede nieuws. Het nieuwe bestuur zal na zijn aantreden plannen bekendmaken voor de verdere ontwikkeling van de WSN. En wat het voor vrijwilligers, de MAR en alle andere activiteiten gaat betekenen? Nog lang niet alles staat vast, maar dat gaat in de komende periode vast ook duidelijk worden.

 

Dit nieuws is nog heel vers, we hebben dit dus verder nog niet gecommuniceerd. EN ook aan jullie willen we nu nog vragen dit niet te communiceren. We verwachten uiterlijk morgen een (gewone) nieuwsbrief rond te sturen. Heb je die ontvangen, dan is het embargo verstreken en kun je het uiteraard delen.

 

Heb je vragen? We horen ze graag via info@whiplashstichting.nl

Bron: nieuwsbrief WSN

Vragen?

Fibromyalgielijn:
035 - 621 22 23
Overige vragen? Bel:
035 - 622 06 12
Contact of volg FES:

Contact