Ervaringsdeskundige coaches

Als je werkt terwijl je ziek bent, krijg je met allerlei uitdagingen te maken. Praktische en emotioneel. Er komen veel vragen op je pad, en soms kom je er gewoon niet uit.

 

Daarom heeft de F.E.S. gecertificeerde ervaringsdeskundige coaches over fibromyalgie en werk.  Leden met vragen kunnen contact opnemen met de coaches – zij geven zo goed mogelijk antwoord per e-mail: coaches@fesinfo.nl

De begeleiding van onze coaches kan ook door de werkgever betaald worden in geval van ziekte, of eventueel via het UWV als je geen werk meer hebt.

Wat doet een ervaringsdeskundige coach?

Een  ervaringsdeskundige coach biedt ondersteuning , coaching en advies bij:

  • werk gerelateerde problemen (werkdruk, takenpakket, aanpassingen, voorzieningen);
  • uitvoering Wet Verbetering Poortwachter;
  • communicatie met werkgever, leidinggevende, collega's, bedrijfs- of verzekeringsarts of uitkeringsinstantie;
  • het vinden van evenwicht tussen belastbaarheid en belasting;
  • rouwverwerking (verlies van gezondheid en/of werk);
  • loopbaantrajecten (hoe komt u naar ander werk).

 

Waarom een ervaringsdeskundige coach?

De toegevoegde waarde van een ervaringsdeskundige coach is dat de coach zelf fibromyalgie heeft. Zij weet hoe het is om te moeten leven en werken met fibromyalgie. Verder heeft de coach ook ervaring opgebouwd door de ervaringen van andere cliënten te vertalen naar professionele kennis, die voor u ook weer bruikbaar kan zijn.  

 

>>  De coaches zijn ook vrijwilliger bij de F.E.S. - een reactie op de mail kan dus enige dagen in duren.

>> Het eerste gesprek is gratis. Wil je een coachingstraject aangaan, dan worden er kosten in rekening gebracht

F.E.S. doet méér

  • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
  • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
  • 6x per jaar het FES magazine in de bus
  • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging