Oorzaak fibromyalgie

De oorzaak van fibromyalgie is onbekend. Vele onderzoeken verder weten we dat de aandoening niet verklaarbaar is door afwijkingen in het spierweefsel. Ook is het geen ontstekingsziekte, leidt het niet tot schade, en is het waarschijnlijk niet erfelijk.  

Lang is gedacht dat fibromyalgie te maken had met spierspanning. Onderzoek richtte zich daarom aanvankelijk op spierweefsel. Dit leverde wel afwijkingen op, maar die zijn ook gevonden bij mensen zonder fibromyalgie. De afwijkingen komen voor als een spier een tijdlang aangespannen is geweest en de bloedtoevoer niet optimaal was. Om wat voor reden dan ook.

Spierspanning en hersenen

Spieren regelen hun spanning niet zelf. Dat doen de hersenen. De oorzaak van fibromyalgie wordt nu in die richting gezocht. De hersenen regelen allerlei lichamelijke processen. Sommige sturen we met onze wil, bijvoorbeeld een arm of been bewegen. Processen die van levensbelang zijn voor ons voortbestaan, onttrekken zich aan onze wil. Denk aan je hartslag, ademhaling, doorbloeding van de huid en spierspanning. Niemand kan op commando blozen of pijn voelen. De hersenen regelen dit automatisch. Dit gebeurt in nauwe wisselwerking met hormonale klieren en het afweersysteem. Is er iets mis met de afstemming tussen deze systemen, dan kunnen allerlei klachten ontstaan.

Selectiemechanisme en pijnprikkels

Bij mensen met fibromyalgie verandert soms de wisselwerking tussen hersenen en hormonale klieren. Het is nog onbekend waardoor dit ontstaat en hoe het is te beïnvloeden. Ook weten we niet of deze veranderingen een gevolg of oorzaak zijn van de aandoening. Bij mensen met fibromyalgie vindt die selectie mogelijk minder plaats. 

We hebben een mechanisme waarmee we alle prikkels uit de buitenwereld selecteren. Dat is nodig, omdat we niet álle informatie kunnen verwerken die op ons afkomt. Het selectiemechanisme kan verstoord raken. Sommige onderzoekers zoeken de oorzaak van fibromyalgie in die richting.

Ook kan het lichaam bepaalde prikkels beleven als pijn, die normaal geen pijn opleveren. Kleine zaken ervaren we als pijnlijke kwesties, zonder dat daarover controle is. Harde onderzoeksresultaten zijn echter nog niet bekend, die over deze theorieën uitsluitsel geven. 

F.E.S. doet méér

  • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
  • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
  • 6x per jaar het FES magazine in de bus
  • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging