Actief binnen de vereniging

Er zijn binnen de vereniging heeft wat commissies actief die zich inzetten voor de belangen van fibromyalgie-patiënten. Hieronder een overzicht welke commissies dit zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. Zij houden toezicht op een manier waarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheid tot uiting komt.

Kantoor

Vrijwilligers die op kantoor werken verlenen hand- en spandiensten en nemen wanneer nodig de telefoon op. Contactgegevens kantoor

Fibromyalgielijn

Medewerkers van de fibromyalgielijn werken vanuit huis. Zij bieden een luisterend oor en beantwoorden vragen over fibromyalgie, wat is het, hoe ga je ermee om en geven tips. Contactgegevens fibromyalgielijn

Commissie voorlichting

De commissie geeft voorlichting aan artsen en studenten in opleiding, in Academische Medische Centra, Pijncentra en Revalidatiecentra, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en Cesar/Mensendiecktherapeuten. Ook geeft de commissie op verzoek voorlichting op scholen.

Cursus Sterk met Pijn

Het doel van de cursus is mensen een steuntje in de rug geven, hen leren zelf de regie te voeren over de aandoening. Voor een succesvolle cursus vragen wij deelnemers actief mee te doen. Bijvoorbeeld in de vorm van een dagboek bijhouden en het maken van een huiswerkopdracht. 

We komen tien keer bijeen om samen chronische pijn een beetje te begrijpen en wat het met ons kan doen. In deze cursus leren patiënten van elkaar en van de trainers stapsgewijs de regie in eigen hand te nemen. We hebben ervaringsdeskundige mensen opgeleid die de cursus geven. Naast een opleiding tot cursusbegeleider kunnen deze trainers altijd putten uit eigen ervaring. Dat maakt de cursus heel bijzonder! Meer informatie  

Beurzen

Deze commissie regelt de organisatie van de beurzen waarop de F.E.S. staat. Iedere vrijwilliger binnen de vereniging kan op een beurs staan. Belangrijk is wel dat je langdurig kunt staan en de gehele (beurs)dag beschikbaar bent.

Website

Aan de website werken verschillende vrijwilligers. Sommigen houden zich bezig met de inhoud van de website en zorgen dat deze up-to-date is. Anderen noemen we moderatoren, zij zijn mede verantwoordelijk voor eigen onderwerpen op onze besloten facebookpagina. Zij zorgen dat deze overzichtelijk en leesbaar blijven. Tevens proberen zij onderwerpen altijd op een goede manier te sturen. Indien nodig door goede, gerichte, objectieve antwoorden te geven. 

 

Vrijwilligerscoördinator

Deze zorgt dat mensen die zich melden voor vrijwilligerswerk op de juiste plek terechtkomen binnen de organisatie. Ook organiseert hij de introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers. Meer informatie over een vrijwilligersfunctie.

Provincies

Binnen de provincies zijn vrijwilligers actief met de organisatie van inlopen, informatiebijeenkomsten en belangenbehartiging van de fibromyalgie-patiënt op provinciaal niveau. Ook onderhouden zij contacten met andere organisaties zoals ziekenhuizen, thuiszorg, Zorgbelang, MEE enzovoorts. Kijk voor activiteiten in de provincie op de activiteitenpagina

Jongeren

De jongerencommissie organiseert activiteiten voor en door jongeren. Ook onderhoudt deze commissie contacten met andere organisaties die zich eveneens voor jongeren inzetten. Meer info op de jongerenpagina

FES Magazine

Bij ons magazine zijn vrijwilligers actief die als redacteur, fotograaf en columnist werken. Zij schrijven columns en artikelen en interviewen. Dit alles onder supervisie van een ervaren hoofdredacteur.

PR/Voorlichting

Deze commissie houdt zich bezig met de in- en externe communicatie binnen de vereniging. En zorgt er bijvoorbeeld voor dat de folders en teksten met eenzelfde gezicht de deur uit gaan.

Belangenbehartiging

Deze commissie behartigt onze belangen naar: Arbodiensten, overheden, verzekeraars en het UWV. Belangenbehartiging is en blijft een zaak van en voor ons allemaal.  Lees meer over belangenbehartiging

 

F.E.S. doet méér

  • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
  • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
  • 6x per jaar het FES magazine in de bus
  • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging