Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
 
 

Actief binnen F.E.S.

 

Er zijn binnen de vereniging heel wat commissies actief die zich inzetten voor de belangen van fibromyalgiepatiënten. Hieronder een overzicht welke commissies dit zijn.

 

Actief binnen F.E.S.

 

Er zijn binnen de vereniging heel wat commissies actief die zich inzetten voor de belangen van fibromyalgiepatiënten. Hieronder een overzicht welke commissies dit zijn.

Bestuur en directie

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. Zij houden toezicht op een manier waarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheid tot uiting komt. Directeur van de vereniging is Ingeborg Audier.

 

Jan Werkhoven

Jan Werkhoven - voorzitter

arbeidsmediator, coach en extern vertrouwenspersoon bij Tissot Holding B.V. handelend onder Socian en J-a-n,

Onbezoldigd Voorzitter bij:
-Stichting Guitart Apeldoorn
-Stichting Stoomhoutzagerij, Wilpsche Dijk
-EnergieRijk Voorst, coöperatieve vereniging UA Voorst

Adviseur bij vereniging Sportraad Apeldoorn, adviseur sportverenigingen en WBTR, Mediation en Sport-vertrouwenspersoon.


Elke Fijnekam

Elke Fijnekam - penningmeester

Hoofdfunctie: Financial Controller bij ManualMaster, een bedrijf dat kwaliteitsmanagement software ontwikkelt en implementeert voor interne bedrijfsprocessen.

Nevenfuncties: Lid werkgroep Sterk met Pijn en cursusbegeleider Sterk met Pijn


Anne-Jitske van Daalen-Kuiper

Anne-Jitske van Daalen-Kuiper - secretaris

Hoofdfunctie: Communicatiemedewerker Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

Nevenfunctie: Oprichter online magazine Wereld van Culturen


Mary Rietdijk

Mary Rietdijk - bestuurslid

Zij zet zich in voor op sociaal maatschappelijk gebied voor Dorpsbelang in haar woonplaats en voor de Stichting op Woeste Gronden.


Sanne Lam

Sanne Lam - bestuurslid

Hoofdfunctie: Splitsingstekenaar bij ingenieursbureau GEO splitsing

Nevenfunctie: Voorzitter F.E.S.-jongerencommissie


Jannigje Knobbout

Jannigje Knobbout - bestuurslid


Ingeborg Audier

Ingeborg Audier - directeur

Via F.E.S. in bestuur van het samenwerkingsverband Pijnpatienten naar één stem (SWP) 

Via SWP in directie Pijnfonds Nederland

Via SWP in werkgroep Samenwerken met patiënten

Secretaris bij hockeyclub AMHC in Alkmaar

Collecteorganisator in woonplaats voor ReumaNederland 

Collectant voor Brandwondenstichting Nederland, Hersenstichting, Kinderhulp, Leger des Heils, Nationaal MS Fonds en Reuma Nederland

 

Kantoor

Op kantoor zijn, naast onze directeur Ingeborg Audier, twee medewerkers actief. Een medewerker zorgt voor de administratie en zorgt er tevens voor dat mensen die zich aanmelden als vrijwilliger op de juiste plek binnen de organisatie aan het werk gaan. De andere medewerker is onze communicatiemanager. 

    Neem contact op met het kantoor

 

Deskundigennetwerk

F.E.S. laat zich bij vragen over fibromyalgie adviseren en informeren door een netwerk van deskundigen: reumatologen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, (huis)artsen, juristen, arbeidsdeskundigen, psychologen, wetenschappers en vele andere deskundigen die zich bezighouden met fibromyalgie. Zo zijn we altijd op de hoogte van ontwikkelingen rondom fibromyalgie en kunnen we een passend antwoord geven op vragen. 

Fibromyalgielijn

De ervaringsdeskundige vrijwilligers van de fibromyalgielijn werken vanuit huis. Zij bieden een luisterend oor en beantwoorden vragen over fibromyalgie (bijvoorbeeld Wat is het? en Hoe ga je ermee om?) en geven tips. 

Contactgegevens fibromyalgielijn

 

Voorlichting

De voorlichters geven voorlichting op beurzen maar ook aan artsen en studenten in opleiding op Hogescholen en universiteiten. Op verzoek geven we ook voorlichting aan de beroepsgroep, scholen en andere organisaties.  

 

 

Cursus Sterk met Pijn

Het doel van de cursus Sterk met Pijn is mensen een steun in de rug te geven en hen te leren zelf de regie te voeren over de aandoening. Voor een succesvolle cursus is het zinvol dat deelnemers actief meedoen. Bijvoorbeeld in de vorm van een dagboek en huiswerkopdrachten. 

De cursisten komen tien keer bijeen om samen beter te begrijpen wat chronische pijn is en  wat het met je kan doen. In deze cursus leren patiënten van elkaar en van de trainers stapsgewijs de regie in eigen hand te nemen. De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundigen die door F.E.S. hiervoor zijn opgeleid. Naast een opleiding tot cursusbegeleider kunnen de trainers dus ook altijd putten uit eigen ervaring. 

 

 
 

Website & social media

Verschillende vrijwilligers beheren samen de website en social media. Sommigen zorgen dat de inhoud van de website actueel blijft. Anderen werken als moderatoren op de besloten facebookpagina van F.E.S. waar zij mede verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de discussie over bepaalde onderwerpen. Zij zorgen onder meer dat de bijdragen hierover overzichtelijk en leesbaar blijven. Tevens zorgen zij dat de discussie over onderwerpen gevoed wordt met objectieve, controleerbare, inhoudelijk correcte informatie. 

Facebookpagina van F.E.S.              

Besloten facebookpagina voor leden F.E.S.  

 

Vrijwilligerscoördinator

De vrijwilligerscoördinator zorgt dat nieuwe vrijwilligerswerk op de juiste plek terechtkomen binnen de organisatie. Ook organiseert diegene de introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers.

Heb je ook interesse in een vrijwilligersfunctie? Laat hier vrijblijvend je gegevens achter.

 

Lotgenotencontact in de regio

Binnen de provincies zijn diverse vrijwilligers actief. Zij organiseren lotgenotencontact: lezingen, inlopen en informatiebijeenkomsten. Een overzicht van activiteiten in de regio zie je op de activiteitenpagina.

Online lotgenotenbijeenkomsten

F.E.S. houdt elke maand bijeenkomsten van ± anderhalf uur lotgenotencontact via Zoom voor mensen met fibromyalgie. Kijk op de activiteitenpagina voor de geplande online bijeenkomsten.

 

Jongeren

De Jongerencommissie organiseert activiteiten voor en door jongeren. Ook onderhoudt deze commissie contacten met andere organisaties die zich eveneens voor jongeren met een chronische aandoening inzetten. Meer info over F.E.S.-jongeren lees je op de jongerenpagina.

 

FES Magazine

Bij ons magazine zijn vrijwilligers actief die als tekstschrijver, fotograaf, illustrator of columnist werken. Dit alles onder supervisie van een ervaren duo van hoofdredacteuren. Neem contact op. Het magazine van F.E.S. verschijnt vier maal per jaar. Ben je lid? Dan kun je de magazines tot 4 jaar teruglezen op de besloten ledenpagina.

 

PR/Communicatie

De PR/Communicatie houdt zich bezig met de in- en externe communicatie binnen de vereniging. Daarbij kun je denken aan de website, social media en het informatiemateriaal.

 

Belangenbehartiging

De Commissie Belangenbehartiging komt op voor de belangen van mensen met fibromyalgie bij arbodiensten, overheden, verzekeraars en het UWV.

 
 
 
 

nieuwsbrief

Ontvang tips, acties en nieuws over fibromyalgie en de F.E.S.

Beveiligingscode Beveiligingscode

 

Privacybeleid | 2024  DE NATIONALE VERENIGING VOOR FIBROMYALGIE-PATIËNTEN  -  F.E.S.