Cursus 'Sterk met Pijn'

De F.E.S. is onderdeel van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem​​​​​​.  Vanuit dit samenwerkingsverband is er een nieuwe cursus ontwikkelt, gericht op het leren omgaan met chronische pijn. De cursus "Sterk met Pijn' wordt op diverse plekken door het hele land gegeven. 

 

 

Cursus: 'Sterk met Pijn'

Thuis, op je werk, familie of vrienden, begrijpen niet wat het met je doet, dit chronisch pijnsyndroom. Je dagelijks leven is inmiddels behoorlijk ontregeld.
Ken je iemand met een vorm van reuma of heb jezelf fibromyalgie?
Op zoek naar tips, erkenning en herkenning van de klachten?
Wij helpen je op weg met de cursus: 'Sterk met pijn' 

De begeleiders ondersteunen je in je zoektocht om de regie van het dagelijks leven weer in eigen hand te nemen.  Sleutelwoorden zijn: ondersteunen, eigen mogelijkheden zoeken en zelf & samen doen. De cursus 'Sterk met Pijn' is laagdrempelig, leert je nieuwe wegen ontdekken en omgaan met chronische pijn. Een stap naar zelfredzaamheid. 

De cursus bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, daaropvolgend 8 bijeenkomsten van twee uur en een bijeenkomst na drie maanden. Wekelijks bespreken we een huiswerkopdracht. We werken met minimaal 6 tot maximaal 10 deelnemers. De eigen bijdrage is €60. Deze cursus is exclusief voor leden van de patiëntenorganisaties aangesloten bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem

Onderwerpen van de cursus:

 • Chronische pijn

 • Oorzaken en herkenning

 • Wat betekent chronische pijn hebben

 • Communicatie met je huisarts

 • Communicatie met jezelf en omgeving

 • Kijken naar de mogelijkheden

 • Partnerbijeenkomst

 • Wat kan ik zelf doen en hoe ga ik hierna verder

 

 

De nieuwe cursus is van start gegaan het najaar van 2018. Kijk op onze activiteitenpagina voor een cursus bij jou in de buurt! 

De cursusdata van 2019 zijn voor een aantal plaatsen ook al bekend.


Heb je vragen of wilt  je meer weten stuur dan een mail naar: cursus@sterkmetpijn.nl 

 

     

 www.pijnpatientennaar1stem.nl

 

Wist je dat

Fibromyalgie openbaart zich meestal bij mensen tussen de 25 en 40 jaar.

F.E.S. doet méér

 • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
 • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
 • 6x per jaar het FES magazine in de bus
 • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging