Wat we doen

De vereniging behartigt de belangen van een ieder die (in)direct met fibromyalgie te maken heeft. Daarvoor volgen wij nauwlettend de ontwikkelingen op medisch en juridisch gebied. Zo kunnen we onze leden, lotgenoten en werkers op het medische, juridische en sociale terrein goed informeren over de huidige stand van zaken aangaande fibromyalgie. 

 

 

F.E.S. doet méér

  • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
  • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
  • 6x per jaar het FES magazine in de bus
  • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging