Voorlichting

Belangenbehartiging en voorlichting behoren tot de basistaken van de F.E.S. Het gaat daarbij vooral om de aard van de aandoening fibromyalgie, het bijbehorende ziektebeeld en de gevolgen voor de patiënt en zijn omgeving. Ook informatie over wetenschappelijk onderzoek komt aan bod, net als de sociaalmaatschappelijke kanten van fibromyalgie.

Voorlichting geven aan patiënten heeft tot doel om ze wijzer en mondiger te maken. Zowel in hun contacten naar de medische wereld als ook in hun contacten naar de rest van de maatschappij. Het is belangrijk dat patiënten niet het gevoel hebben dat ze een mindere zijn van anderen.

Verder richt de voorlichting zich op media en relevante beroepsgroepen in de medische en sociaalmaatschappelijke sector. Het doel van voorlichting geven aan beroepsgroepen is brede(re) erkenning krijgen van de deskundigen (zoals huisartsen, reumatologen, fysiotherapeuten). Zo willen we  bewerkstelligen dat patiënten serieus worden genomen, diagnostiek wordt vergemakkelijkt en versneld en erkenning ook wordt doorgevoerd naar allerlei regelingen in de gezondheidszorg.

We geven ook voorlichting aan zowel artsen als studenten in opleiding in Academische Medische Centra, Pijn- en Revalidatiecentra, en aan fysio-, ergo- en Cesar/Mensendiecktherapeuten. Ook wordt op verzoek van scholen of leerlingen voorlichting gegeven op scholen.

Daarnaast willen we bereiken dat behandelingsmethoden (zoals een multidisciplinair programma) bij een grote meerderheid van de specialisten bekend raakt en zij deze ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

 

Belangenbehartiging

De commissie Belangenbehartiging wil meer acceptatie en meer begrip voor fibromyalgie en behartigt onze belangen bij de doelgroepen : arbodiensten, overheden, verzekeraars en het UWV.

Wilt u iets kwijt over belangenbehartiging bij onze commissie? Stuur dan een mail naar CBB@fesinfo.nl

PR en bekendheid

De vereniging werkt ook aan landelijke bekendheid rondom fibromyalgie. Dit is belangrijk om patiënten te bereiken met relevante klachten en hen informeren over fibromyalgie en de vereniging. Daarnaast richten we ons ook op 'buitenstaanders': door hen bekend te maken met fibromyalgie en de gevolgen die dat heeft voor de betrokkenen en hun naaste omgeving, ontstaat meer (h)erkenning in de maatschappij.

Alle voorlichting gebeurt zowel mondeling als schriftelijk en via zowel drukwerk als digitale media. Informatie nodig over fibromyalgie? Bestel dan de folder, brochure en misschien een exemplaar van onze laatste magazine.

F.E.S. doet méér

  • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
  • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
  • 6x per jaar het FES magazine in de bus
  • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging