Waarom lid worden?

De zorg voor je lichaam kan behoorlijk zwaar zijn. Daarom zijn er bij FES ongeveer 130 vrijwilligers actief: van contactpersoon tot bestuurslid en van kantoorvrijwilliger tot beursmedewerker. Samen zorgen wij voor actuele informatie, staan we in voor de
belangen van alle patiënten en maken we contact met andere lotgenoten mogelijk. Dit alles kunnen we doen door steun van onze leden!

Fibromyalgie en Samenleving ontvangt weinig overheidssteun en is vooral afhankelijk van haar leden. Mede dankzij de structurele bijdrage van onze leden kunnen we ervoor zorgen dat oplossingen voor fibromyalgie-patiënten dichterbij komen. Lid zijn is dus niet alleen voor jezelf, maar ook om lotgenoten verder te helpen die op zoek zijn naar steun en informatie.

 

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?

 

     >> Lotgenotencontact

Je kan deelnemen aan lotgenotencontact georganiseerd door de F.E.S. Lotgenotencontact is belangrijk om je als patiënt mondiger te maken in je contacten met de maatschappij ondanks je beperkingen. Lotgenoten spreken vanuit ervaring en kunnen over en weer steun geven en ontvangen. Het wederzijds herkennen van problemen heeft toegevoegde waarde. Net als het elkaar tips geven hoedeze problemen misschien zijn op te lossen. Ook kan hieruit voortvloeien dat lotgenoten gezamenlijk activiteiten ondernemen waarbij de beperkingen die een ieder heeft geen belemmering hoeven te vormen.

  • Kijk bij activiteiten waar en wanneer je lotgenoten kan ontmoeten tijdens inlopen of regiodagen.
  • Lotgenoten ontmoet ook als je de cursus Sterk met Pijn volgt.
  • Online lotgenotencontact kan via onze besloten Facebookgroep.
  • Niet actief op social media? Kom dan in contact met andere leden door de Lotgenotenlijst
  • Eenmaal per jaar organiseert de vereniging een themadag.  Leden kunnen hier met korting heen.

 

     >> Lees over fibromyalgie

Leden van de F.E.S. ontvangen het magazine. Bij FES Magazine zijn vrijwilligers actief als redacteur, recensent, columnist, fotograaf of illustrator. Zij interviewen, schrijven columns en artikelen en zorgen voor passend beeld. Dit alles onder begeleiding van een ervaren hoofdredactie. Daarnaast is er nog de digitale nieuwsbrief en de website www.fesinfo.nl.

 

     >> Volg de cursus Sterk met Pijn

Door lidmaatschap van een patiëntenvereniging (o.a. de F.E.S.) kun je de cursus Sterk met Pijn volgen. Tijdens deze cursus leer je omgaan met chronische pijn. De ervaringsdeskundige begeleiders, vaak mensen die zelf fibromyalgie hebben, ondersteunen je om de regie over je leven weer in eigen hand te nemen. 

 

      >> Krijg juridisch advies

De leden van de Juridische Adviesraad van F.E.S. zijn ervaren op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht. Zij geven advies in FES Magazine en je kun t ze mailen met een individuele vraag. Het eerste advies of gesprek is voor leden van de F.E.S. altijd gratis. 

 

      >> Mail met ervaringsdeskundige werkcoaches 

Als je werkt terwijl je ziek bent, krijg je met allerlei uitdagingen te maken. Praktisch en emotioneel. Daarom biedt F.E.S. contact
met gecertificeerde ervaringsdeskundige coaches over fibromyalgie en werk. Je kunt per mail je individuele vraag aan ze
stellen. 

 

     >> F.E.S. behartigt je belangen

De leden van de Commissie Belangenbehartiging (CBB) vertegenwoordigen de belangen van mensen met fibromyalgie bij
het Zorginstituut Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en andere overheden, het UWV, arbodiensten en verzekeraars. 

 

     >> F.E.S. geeft voorlichting

De F.E.S. geeft voorlichting aan zowel patiënten als de beroepgroep. Voor jou als fibromyalgie-patient  is dit belangijrk voor herkenning én erkenning in je omgeving.

Door voorlichting te geven aan patiënten heeft tot doel om ze wijzer en mondiger te maken. Zowel in hun contacten naar de medische wereld als ook in hun contacten naar de rest van de maatschappij. Het is belangrijk dat patiënten niet het gevoel hebben dat ze een mindere zijn van anderen.

Verder richt de voorlichting zich op media en relevante beroepsgroepen in de medische en sociaalmaatschappelijke sector. Het doel van voorlichting geven aan beroepsgroepen is brede(re) erkenning krijgen van de deskundigen (zoals huisartsen, reumatologen, fysiotherapeuten). Zo willen we  bewerkstelligen dat patiënten serieus worden genomen, diagnostiek wordt vergemakkelijkt en versneld en erkenning ook wordt doorgevoerd naar allerlei regelingen in de gezondheidszorg.

 

     >> Onderzoek bevorderen

Door het lidmaatschap van onze leden heeft de vereniging de mogelijkheid om medisch onderzoek te bevorderen. Het doel hiervan is om de kennis over fibromyalgie te vergroten. Dit bevordert de kans op verbetering of misschien hopelijk zelf ooit de genezing van fibromyalgie. Hoe groter het aantal leden, hoe sterker we staan.

 

Kosten zijn €29 per jaar en je ontvangt een welkomstpakket met speciale en nuttige informatie over fibromyalgie en vaak een kadootje. Overigens kunnen jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden en profiteren dan ook van alle voordelen met uitzondering van het stemrecht. 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Kijk voor de vergoedingen van je zorgverzekering  

                                                                                 

F.E.S. doet méér

  • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
  • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
  • 6x per jaar het FES magazine in de bus
  • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging