Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
 
 

Wet van Dam

 

 

De Wet Van Dam heeft, kort gezegd, tot doel een einde te maken aan het automatisch verlengen van lidmaatschappen en abonnementen.

Voor het lidmaatschap van verenigingen maakt de Wet Van Dam een uitzondering; verenigingen vallen immers onder het verenigingsrecht (Burgerlijk Wetboek, art 2:26 tot en met 2:52) dat ook het opzeggen regelt.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd tenzij de statuten anders bepalen. En de opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken tenzij de statuten anders bepalen. Zo kan een vereniging via haar statuten zelf bepalen welk opzegtermijn zij wil hanteren. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap blijft hierdoor mogelijk indien het lid niet (tijdig) opzegt. (update: augustus 2020)

 

nieuwsbrief

Ontvang tips, acties en nieuws over fibromyalgie en de F.E.S.

Beveiligingscode Beveiligingscode

 

Privacybeleid | 2024  DE NATIONALE VERENIGING VOOR FIBROMYALGIE-PATIËNTEN  -  F.E.S.