Lotgenotencontact

F.E.S. stelt zich ten doel de belangen te behartigen van een ieder die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft. Zoals het bevorderen van lotgenotencontact. 

Lotgenotencontact is belangrijk om je als patiënt mondiger te maken in je contacten met de maatschappij ondanks je beperkingen. Lotgenoten spreken vanuit ervaring en kunnen over en weer steun geven en ontvangen. Het wederzijds herkennen van problemen heeft toegevoegde waarde. Net als het elkaar tips geven hoedeze problemen misschien zijn op te lossen. Ook kan hieruit voortvloeien dat lotgenoten gezamenlijk activiteiten ondernemen waarbij de beperkingen die een ieder heeft geen belemmering hoeven te vormen.

  • Kijk bij activiteiten waar en wanneer je lotgenoten kan ontmoeten tijdens inlopen of regiodagen.
  • Lotgenoten ontmoet ook als je de cursus Sterk met Pijn volgt.
  • Online lotgenotencontact kan via onze besloten Facebookgroep.
  • Niet actief op social media? Kom dan in contact met andere leden door de Lotgenotenlijst
  • Eenmaal per jaar organiseert de vereniging een themadag. 

 

F.E.S. doet méér

  • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
  • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
  • 6x per jaar het FES magazine in de bus
  • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging