Fibromyalgie en COVID-19

 

De wereld is in de ban van het Coronavirus (COVID-19). Bij F.E.S. ontvangen we regelmatig de vraag wat dit virus betekent voor fibromyalgiepatiënten. 

 

 

 Wat betekent het coronavirus (COVID-19) voor fibromyalgiepatiënten?

Mensen met fibromyalgie hebben evenveel kans op besmetting met het virus als ieder ander. Fibromyalgie doet in principe niks met je afweer, je behoort niet tot een externe risicogroep. Het is geen auto-immuunziekte. Je hebt dus geen verhoogde kans.

Door de pijn en de klachten als gevolg van fibromyalgie kan je een slechtere conditie hebben. Dan is de mogelijkheid er -mocht je besmet zijn- dat je je er zieker door voelt dan een ander 'gezond' persoon.

Sommige fibromyalgiepatiënten hebben naast deze aandoening ook nog een andere ziekte/aandoening. Als dit bijv. een autoimmuunziekte is, dan behoor je wel tot een verhoogde risicogroep. Dit is tevens het geval als je medicijnen gebruikt waardoor je immuumsysteem verzwakt is.

Op basis van wat deskundigen ons vertellen, komen we tot de volgende lijst:

 Ouderen

 Mensen met hart- en vaatziekten

 Mensen die medicijnen gebruiken waardoor hun immuunsysteem verzwakt is, zoals veel MS-patiënten

 Diabetespatiënten

 Mensen met een hoge bloeddruk

 Longpatiënten

 Ook mensen met kanker lopen een verhoogd risico op ernstige complicaties, omdat hun immuunsysteem vaak verzwakt is.

 

Mocht je je toch zorgen maken, raadpleeg dan je huisarts. 

 

Let op: De adviezen voor alle inwoners van Nederland worden doorlopend aangepast door het  RIVM. Volg de actuele adviezen rond de preventie van het coronavirus op de website van het RIVM en via het nieuws.

 

 

 Gebruik van NSAIDs/medicijnen door fibromyalgiepatiënten i.c.m. het coronavirus

Er zijn veel tegenstrijdige berichten te vinden over het gebruik van NSAIDs i.v.m. het coronavirus. Ten eerste raden we aan het mogelijk langdurig gebruik van NSAIDs (ontstekingsremmende pijnstillers) zoveel mogelijk te beperken omdat deze potentieel ernstige bijwerkingen kennen.

Er is geen reden om aan te nemen dat mensen als gevolg van het gebruik van een NSAID sneller geïnfecteerd worden met het coronavirus. Je kan deze dus gewoon blijven gebruiken. Er is onvoldoende bewijs dat het je extra kwetsbaar zou maken voor het coronavirus of voor een ernstiger verloop als je het hebt.

Mocht je toch voorzichtiger aan willen doen, gebruik dan bij een infectie Paracetamol 3 x daags 1000 mg om symptomen als koorts en pijn te bestrijden. Veel mensen kunnen veilig tijdelijk Paracetamol 4 x daags 1000 mg gebruiken, maar overleg altijd met de huisarts over het gebruik van deze hogere dosering.

Wanneer een patiënt die al NSAIDs gebruikt, verschijnselen krijgt van COVID-19, moet deze altijd contact opnemen met de eigen arts - ook al zijn de klachten mild - en met de eigen arts het gebruik of (tijdelijk) staken van het NSAID bespreken. De klachten van een gewone verkoudheid en COVID-19 zijn niet altijd goed te onderscheiden, maar inmiddels zijn de medici  ‘door schade en schande’ ervaren geworden.

Wij volgen de adviezen van de NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie). Hieronder lees je wat de NVR  speciaal adviseert: 

 Stop niet met je medicatie zonder overleg met je arts: Ben je niet ziek en heb je geen klachten die te maken kunnen hebben met een corona-infectie?  Stop dan niet met je afweeronderdrukkende medicijnen (bijvoorbeeld methotrexaat of een biologisch medicijn) zonder overleg met je reumatoloog. Als je stopt met je medicatie, kan de reuma opvlammen en verlaag je daarmee ook je weerstand. Dus: heb je twijfels of vragen over je medicijnen? Neem dan telefonisch contact op met je arts of anders je reumaverpleegkundige of huisarts.

 Gebruik je afweeronderdrukkende medicijnen en heb je (misschien) een corona-infectie? Dan geldt het volgende:

Bij milde klachten: overleg met je arts. Meestal kan je je medicijnen blijven doorgebruiken.

 Bij matige tot ernstige klachten (luchtwegklachten, toenemende kortademigheid en/of koorts): overleg met je arts. Misschien moet je (tijdelijk) stoppen. Stel je volgende dosering medicijnen uit totdat je contact hebt gehad met je arts.

 Let op: Voor prednisolon geldt een ander advies: een prednisolondosering mag je niet zonder overleg met je arts overslaan.

 

 Activiteiten van F.E.S.

F.E.S. heeft besloten alle contactmomenten vanuit de vereniging op te schorten tot tot vanuit de regering 'groen licht' wordt gegeven. Dit zijn dus inlopen, beweegactiviteiten, beurzen en de bijeenkomsten van de cursus Sterk met Pijn. Sommige bijeenkomsten worden digitaal georganiseerd.  Kijk voor de actuele info op: fesinfo.nl/activiteiten

 

TIP! ReumaNederland hield een Facebook-vragenuurtje. Hier gaf dr. Alfons den Broeder antwoord op een paar veelgestelde vragen over biologicals en het coronavirus. Kijk het vragenuurtje terug.

 

Bekijk ook:

 

>> Hulp voor chronisch zieken in tijden van COVID-19

>> Tips om op een gezonde manier je door deze barre tijd heen te helpen

 

UPDATE: We passen deze pagina telkens aan wanneer dat nodig is. 

 

nieuwsbrief

Ontvang tips, acties en nieuws over fibromyalgie en de F.E.S.

 

Privacybeleid | 2021  DE NATIONALE VERENIGING VOOR FIBROMYALGIE-PATIËNTEN  -  F.E.S.